QLS 4/2018

30 zł
Dostępność : Natychmiast
+ -
  • Oprawa: Miękka
  • Liczba stron: 64
  • ISSN: 0944-30-10


 

SPIS TREŚCI:

196 Zaawansowana utrata tkanek twardych: europejskie ustalenia konsensusowe oraz wytyczne dotyczące leczenia
B. Loomans, N. Opdam, T. Attin, D. Bartlett, D. Edelhoff, R. Frankenberger, G. Benic, S. Ramseyer, P. Wetselaar, B. Sterenborg, R. Hickel, U. Pallesen, S. Mehta, S. Banerji, A. Lussi, N. Wilson

W artykule opisano europejskie wytyczne konsensusowe dotyczące stomatologicznego leczenia zaawansowanych ubytków tkanek twardych. Skoncentrowano się na zdefiniowaniu różnicy pomiędzy fizjologiczną a patologiczną utratą tkanek twardych zęba i zalecono, aby zasady diagnostyki, prewencji i monitoringu uwzględniały etiologię, rodzaj i zakres patologicznej utraty tkanek twardych, jak również środki wykorzystywane do kontroli tego schorzenia. Wybór metody leczenia zależy od wielu czynników, w tym także od stopnia utraty oraz uwarunkowań klinicznych i oczekiwań pacjenta.

208 Korekta kształtu i warstw techniką cut-back w celu optymalizacji licówek kompozytowych: postępowanie na przykładzie przypadku klinicznego
U. Krueger-Janson

Przy wykonywaniu kompleksowych, ale także mniej skomplikowanych rekonstrukcji kompozytowych w odcinku przednim, istnieje możliwość poprawy rezultatu dzięki zastosowaniu tzw. techniki cut-back. Można tego dokonać jedno- lub dwuetapowo. Jeżeli wykonanie odbudowy kompozytowej lub wypełnienia kompozytowego trwa sporo czasu, to nie można odpowiednio zintegrować kolorystyki uzębienia ze względu na dehydratację sąsiednich zębów. Dlatego konieczne jest ponowne sprawdzenie efektu po nastąpieniu rehydratacji.

220 Mocowanie adhezyjne nowoczesnych ceramik dentystycznych
A.-K. Lührs

Dzięki rozwojowi materiałów ceramicznych i techniki adhezyjnej, a zwłaszcza metod kondycjonowania powierzchni ceramicznych, pełnoceramiczne rekonstrukcje protetyczne w odcinku przednim i bocznym należą obecnie do standardowych elementów leczenia stomatologicznego. Istotne znaczenie dla długoczasowego sukcesu uzupełnień pełnoceramicznych – obok wyboru właściwego cementu, kompatybilnego ze stosowanym systemem adhezyjnym – ma właściwe przygotowanie ceramiki.

230 Digital Smile Design – wielopłaszczyznowe narzędzie ułatwiające wykonanie przewidywalnego leczenia protetycznego w strefie estetycznej
M. Gajkowski, B. Cerkaski

Artykuł przedstawia opis cyfrowego projektowania uśmiechu (Digital Smile Design) – metody, która daje lekarzowi możliwość przeprowadzenia przewidywalnego leczenia protetycznego, ortodontycznego lub zachowawczego materiałami kompozytowymi (z ewentualnym dodatkowym zastosowaniem leczenia chirurgicznego) w strefie estetycznej. Na przykładzie pacjenta, który chciał zmienić kształt i wielkość swoich zębów, przedstawiono wykorzystanie DSD do pełnego zaprojektowania nowego uśmiechu. Omówiono wielopłaszczyznowe zastosowanie metody, a także podsumowano jej przydatność.

242 Elastyczne gumki separacyjne jako sposób na przemieszczenie zębów przed rehabilitacją protetyczną z zastosowaniem licówek ceramicznych
L.F. Da Cunha, B. Procopiak Gugelmin, U. Gaiăo, C.C. Gonzaga, G.M. Correr

Leczenie szparowatości należy przeprowadzać w sposób pozwalający na zachowanie tkanek twardych zębów, a wykonanie licówek nie powinno pociągać za sobą konieczności rozległego opracowania zębów filarowych. Przypadki, w których diastemy i tremy występują asymetrycznie mogą być trudne do leczenia protetycznego i mogą wymagać przemieszczenia zębów. Ponadto uzupełnienia w zakresie punktów stycznych zębów mogą negatywnie oddziaływać na zdrowie tkanek przyzębia.

248 Leczenie hipomineralizacji trzonowcowo-siekaczowej
J. Kühnisch, A. Keßler, J. Pfisterer, K. Aurin, R. Hickel, R. Heinrich-Weltzien

Uszkodzenia szkliwa spowodowane hipomineralizacją trzonowcowo-siekaczową (MIH) stanowią, obok próchnicy, drugą najczęstszą przyczynę rekonstrukcji zębów w wieku dziecięcym i młodzieńczym. Celem artykułu jest zaprezentowanie spektrum działań terapeutycznych w stosunku do wskazań klinicznych. Nieprzezierności wynikające z MIH nie wymagają zasadniczo podjęcia jakichkolwiek zabiegów, natomiast w przypadku uszkodzeń szkliwa wskazana jest odbudowa zęba.