QLS 1/2024

32 zł
Dostępność : Natychmiast
+ -
  • Oprawa: Miękka
  • Liczba stron: 64
  • ISSN: 0944-3010

SPIS TREŚCI

 

6 Przewodnik kliniczny odbudowy zębów bocznych: pokrycie, adhezja, wytrzymałość, estetyka i zarządzanie tkankami poddziąsłowymi
Koncepcja CARES: Część I – Częściowe uzupełnienia adhezyjne
Jorge André Cardoso, Paulo Julio Almeida, Rui Negrão, João Vinha Oliveira, Pasquale Venuti, Teresa Taveira, Ana Sezinando

W ciągu ostatnich dziesięcioleci zaszły ważne zmiany w klinicznym zastosowaniu strategii odbudowy zębów bocznych – od bezpośrednich uzupełnień z amalgamatu poprzez uzupełnienia kompozytowe i tradycyjne korony do adhezyjnych uzupełnień częściowych, takich jak onlay. Pomimo wielu dostępnych dowodów potwierdzających te postępy, wciąż istnieje niewiele określonych wytycznych dotyczących najczęstszych zagadnień klinicznych: Kiedy odbudowa pośrednia ma przewagę kliniczną nad odbudową bezpośrednią? Kiedy należy wykonać adhezyjne pokrycie guzków, takie jak onlay? Kiedy zastosować retencyjny kształt uzupełnienia adhezyjnego? Jakie warunki ograniczają możliwości adhezji, w związku z tym czy odpowiedniejsze byłoby wykonanie preparacji retencyjnej i zastosowanie sztywniejszego materiału, takiego jak tradycyjna korona? W celu opracowania protokołu klinicznego autorzy wzięli pod uwagę pięć parametrów wspierających i uzasadniających decyzje – pokrycie guzków (Coverage of cusps), zalety i ograniczenia adhezji (Adhesion advantages and limitations), sposoby wzmocnienia (Resistance forms to be implemented), które można zastosować, kwestie estetyczne (Esthetic concerns) oraz zarządzanie tkankami poddziąsłowymi (Subgingival management) – jest to tzw. koncepcja CARES. W Części I trzyczęściowego artykułu skoncentrowano się na decyzjach klinicznych dotyczących częściowych uzupełnień adhezyjnych, biorąc pod uwagę wskazania dla zastosowania materiałów pośrednich i bezpośrednich, a także konieczność pokrycia guzków i/lub wzmacniającej preparacji w oparciu o pozostałe tkanki zęba oraz estetykę.

 

26 Szablony do preparacji zębów drukowane w technologii 3D ułatwiające wykonanie ultracienkich licówek
Nowatorski projekt w kształcie krzyża
Jose Villalobos-Tinoco, Carlos A. Jurado, Manuel Robles, Edmundo D’Atri, Kelvin I. Afrashtehfar

Szablony do opracowania zębów umożliwiają bardziej kontrolowaną i zachowawczą preparację. Dostępnych jest wiele rodzajów szablonów, na przykład z pionowymi lub poziomymi rowkami do preparacji. Przezroczysty szablon z otworami w kształcie krzyża do opracowania zębów pozwala na wykonanie pionowych i poziomych rowków znaczących głębokość preparacji do jej oceny we wszystkich kierunkach. Rowki na szablonie pozwalają na wykorzystanie sondy periodontologicznej do dokładnego pomiaru zakresu preparacji, a przezroczysty materiał zapewnia dobrą widoczność całego zęba. Kontrolowana preparacja zęba stanowi bardziej zachowawczą metodę, która jest kluczowa dla długoczasowego zacementowania uzupełnień ceramicznych. Wieloosiowa, sztywna, przezroczysta szyna do preparacji zębów może ułatwić ręczne wykonanie ultracienkich licówek porcelanowych i przewidywalnie sprostać estetycznym oczekiwaniom pacjenta, jednocześnie zachowując więcej tkanek zęba. Wykorzystanie prawidłowych technicznie i artystycznych zdjęć dodatkowo podkreśla skuteczność tej metody, zwłaszcza w przypadku preparacji w zakresie szkliwa oraz cementowania adhezyjnego w izolacji koferdamem. Artykuł przedstawia nowatorski trójwymiarowy projekt szablonu, który pozwala lekarzowi na wykonanie rowków do preparacji oraz jej ocenę w płaszczyźnie pionowej i poziomej przy zastosowaniu tego samego szablonu.

 

40  Mocowanie adhezyjne w codziennej praktyce
Frederike Fehrmann, Verena Freier, Andreas Kaiser, Christian Wentzel
Prawidłowe mocowanie decyduje o trwałości i estetyce rekonstrukcji protetycznych, a cała procedura powinna być łatwa do przeprowadzenia. W artykule przedstawiono trzy materiały PANAVIA (Kuraray Noritake, Tokio, Japonia).

 

44  Brak zęba przedniego – most adhezyjny w wieku dziecięcym i u młodzieży
Matthias Kern

W artykule opisano, dlaczego jednoskrzydłowe mosty adhezyjne stanowią doskonałą, minimalnie inwazyjną możliwość zaopatrzenia braków zębów przednich u dzieci i u młodzieży, będących wynikiem braku zawiązków zębowych lub powstałych w wyniku urazu. Wczesna rekonstrukcja utraconego siekacza stałego z wykorzystaniem jednoskrzydłowego mostu adhezyjnego w wieku dziecięcym zdaje się pozytywnie wpływać na zachowanie struktur bezzębnego wyrostka zębodołowego i jednocześnie pozwala na kontynuację leczenia ortodontycznego przy wyeliminowaniu ryzyka zaburzeń wzrostu dzięki rezygnacji z mostów zblokowanych. W przypadku braków zawiązków zębowych jednoskrzydłowe mosty adhezyjne pozwalają zrekonstruować pojedyncze braki, kiedy leczenie ortodontyczne nie jest możliwe. Ponadto mosty adhezyjne stanowią alternatywę dla uzupełnień tymczasowych, które niosą za sobą szereg niedogodności. Leczenie z wykorzystaniem mostów adhezyjnych jest co prawda wymagające technicznie, ale przy odpowiednich wskazaniach i prawidłowym postępowaniu uzyskane rezultaty są jak najbardziej niezawodne.

 

54  Propolis w stomatologii
Valentin Herber, Maximilian Struwe, Andreas Filippi

Każde pokolenie i każda cywilizacja wykorzystywały „skarby ula” dla własnej zdrowotności. Do tego typu produktów należy także propolis, substancja żywiczna, którą pszczoły zbierają z kory oraz pąków roślin lub drzew i mieszają z własną śliną lub woskiem. Zawsze zastanawiano się, jak można wykorzystać propolis w stomatologii. Może on być pomocny jako leczenie alternatywne w przypadku zmian błony śluzowej jamy ustnej. W artykule przestawiono przegląd piśmiennictwa na ten temat.

 

60  Ekstruzja jako alternatywa dla chirurgicznego wydłużenia korony
Sabine Hopmann, Stefan Neumeyer

Wydłużenie korony klinicznej to klasyczny zabieg chirurgiczny przeprowadzany w gabinecie stomatologicznym w przypadkach, w których próchnica, złamanie lub działania jatrogenne doprowadziły do naruszenia szerokości biologicznej. Procedura chirurgiczna jest zwykle złożona, inwazyjna i nierzadko bardzo obciążająca zarówno dla pacjenta, jak i dla lekarza. Alternatywą dla klasycznego postępowania chirurgicznego jest przedstawiona w artykule ekstruzja, która jest znacznie mniej inwazyjna i mniej złożona. Ponieważ ekstruzja pozwala uzyskać lepszy stosunek pomiędzy dźwignią oporową a dźwignią obciążeniową niż po zabiegu chirurgicznym, rezultat leczenia jest bardziej trwały, bardziej przewidywalny i bardziej skuteczny.