QLS 2/2021

30 zł
Dostępność : Natychmiast
+ -
  • Oprawa: Miękka
  • Liczba stron: 64
  • ISSN: 0944-3010

SPIS TREŚCI

72 Rehabilitacja estetyczno-czynnościowa
Fabiano Bolzani

W artykule opisano rehabilitację szczęki i żuchwy z przestarzałymi rekonstrukcjami, przebarwieniami i nieprawidłową funkcją. Korony i licówki zaplanowano bardzo dokładnie, po najdrobniejsze szczegóły i wykonano metodami minimalnie inwazyjnymi. Celem było uzyskanie stabilności okluzyjnej oraz dopasowanie estetyki do indywidualności i osobowości pacjenta.

86 Planowanie cyfrowe w celu całkowitej odmiany wyglądu uśmiechu za pomocą uzupełnień protetycznych
Alessandro Agnini, Roberto Apponi, Simone Maffei, Andrea Agnini

Artykuł opisuje nowatorską koncepcję planowania i realizacji leczenia w erze cyfrowej. Celem przedstawionego przebiegu pracy był projekt, planowanie, komunikacja, opracowanie, wykonanie, zacementowanie oraz utrzymanie całkowicie odmienionego wyglądu uśmiechu z wykorzystaniem technologii cyfrowej. Plan leczenia interdyscyplinarnego przedstawiono począwszy od planowania za pomocą diagnostycznego mock-up po uzupełnienia docelowe. Przy projektowaniu cyfrowym morfologia i kształt zębów widziany przez lekarza oraz technika są interpretowane przez komputer jako trójwymiarowy geometryczny model matematyczny. Kontrolowanie geometrii zapewnia lekarzowi dowolność w utworzeniu cyfrowego planu odbudowy, który może być łatwy do odtworzenia w trakcie leczenia. Ponadto nowe materiały ceramiczne wykorzystujące techniki wspomagane komputerowo znacząco poszerzyły możliwości zespołów dentystycznych i poprawiły rezultat leczenia.

100 Optymalna preparacja tkanek zęba przy użyciu różnych szablonów do redukcji tkanek: prezentacja przypadku
Carlos Alberto Jurado, Juliana Branco Da Costa, Jose Villalobos Tinoco, Heriberto Ureta Valenzuela, Luis Felipe Camara Chejin

W warunkach klinicznych używanie jednego szablonu do weryfikacji podczas preparacji może stwarzać problemy, ponieważ zakres preparacji od strony licowej dla licówek porcelanowych jest niewielki (0,3–0,9 mm). Preparacja pod licówki bez szablonu może spowodować niewystarczającą lub nadmierną utratę tkanek zęba. Celem artykułu jest przedstawienie różnych typów szablonów do redukcji tkanek, aby skutecznie wykonać preparację zębów przednich.

108 Zdejmowanie pojedynczych koron z zastosowaniem obrotowego systemu podnoszącego
Wolfram Bücking

Co pewien czas stajemy w naszej codziennej praktyce przed koniecznością przeprowadzenia leczenia endodontycznego zęba zaopatrzonego w koronę protetyczną. Zwykle w takich sytuacjach perforujemy koronę, leczymy ząb kanałowo, a następnie zamykamy otwór trepanacyjny zwykle widocznym wypełnieniem kompozytowym, które po kilku miesiącach traci szczelność i przebarwia się na ciemny kolor. Często dochodzi wówczas do reinfekcji systemu endodontycznego z próchnicą wtórną i następuje konieczność przeprowadzenia leczenia rewizyjnego. W artykule przedstawiono interesującą metodę pozwalającą na zdjęcie korony protetycznej.

116 Uproszczone i pomostowe metody leczenia – analiza pragmatycznych rozwiązań stosowanych w wieku dziecięcym i u młodzieży
Roswitha Heinrich-Weltzien, Ina M. Schüler, Jan Kühnisch

Ograniczenia we współpracy oraz brak współpracy ze strony pacjentów w wieku dziecięcym to bardzo częste wyzwanie, przed którym staje lekarz dentysta. Ponadto bardzo duży wpływ na wybór leczenia stomatologicznego u dziecka mają preferencje rodziców. Złożoność tych ograniczeń generuje niekiedy bardzo duży konflikt pomiędzy realizacją leczenia opartego na dowodach naukowych lub przyjętych wytycznych a działaniami możliwymi czy oczekiwanymi przez rodziców. Biorąc pod uwagę ciągle pojawiający się dylemat lekarz dentysta zajmujący się leczeniem dzieci jest bardziej otwarty na uproszczone metody leczenia. Jednakże, aby uniknąć potencjalnych powikłań, takie rozwiązania muszą spełniać minimalne wymagania. Istotnym celem jest zastosowanie pragmatycznych, ale dobrze popartych ułatwień pozwalających przeprowadzić przynajmniej półstałe, tymczasowe (pomostowe) leczenie u dzieci, tak aby w przyszłości móc zastosować rozwiązania długoczasowe. Dzięki temu można uzyskać kompromis pomiędzy brakiem zaopatrzenia dziecka a leczeniem opartym na dowodach naukowych, ale niemożliwym do zrealizowania. Celem artykułu jest przedstawienie nie tylko kwestii klinicznych i medycznych, lecz także możliwości oraz ograniczeń zabiegów leczniczych u dzieci i młodzieży.

126 Uzupełnienia z kompozytu u młodych pacjentów z rozszczepem wargi i podniebienia
Eva Wirsching

Leczenie rozszczepów wargi i podniebienia wymaga wdrożenia działań interdyscyplinarnych, które rozpoczynają się już w wieku wczesnodziecięcym. W wieku młodzieńczym zabiegi są już zazwyczaj zakończone i na pierwszy plan wysuwają się aspekty czynnościowe oraz estetyczne. Po zakończeniu leczenia ortodontycznego nadal utrzymuje się zazwyczaj asymetria w zakresie zębów. W artykule zaprezentowano estetyczną rehabilitację zachowawczą zębów w obszarze rozszczepu z zastosowaniem uzupełnień kompozytowych wykonywanych metodą pośrednią i bezpośrednią u pacjentów w wieku 16 do 18 lat.