QLS 4/2017

20 zł
Dostępność : Natychmiast
+ -
  • Oprawa: Miękka
  • Liczba stron: 64
  • ISSN: 0944-30-10


 

SPIS TREŚCI:

198 Naprawa pęknięć licówek ceramicznych metodą bezpośrednią poprzez infiltrację
M. Gresnigt, M. Magne, P. Magne

Licówki ceramiczne stosuje się w wielu sytuacjach klinicznych. Uzupełnienia pośrednie wybiera się wówczas, gdy bardziej zachowawcze metody leczenia, w tym wybielanie, infiltracja kompozytu lub wypełnienie kompozytowe nie są możliwe do wykonania albo nie zapewniłyby uzyskania pożądanego efektu estetycznego. Powodzenie leczenia z wykorzystaniem częściowych uzupełnień pośrednich zależy w znacznej mierze od jakości adhezyjnego połączenia uzupełnienia z tkankami zęba, ponieważ ich wytrzymałość mechaniczna jest niewielka. Decydującą rolę dla osiągnięcia satysfakcjonujących wyników odgrywa zachowanie nienaruszonego szkliwa, odpowiednie przygotowanie powierzchni uzupełnienia i zęba filarowego oraz materiały i technika cementowania adhezyjnego.

212 Adhezyjne uzupełnienia pośrednie w odcinku bocznym: aktualne wskazania i technika opracowania zębów oparta na morfologii
M. Veneziani

Celem artykułu jest przedstawienie wskazań do stosowania adhezyjnych uzupełnień pośrednich i szczegółowy opis postępowania klinicznego. Najnowsza technika opracowania zębów filarowych opiera się na przesłankach dotyczących morfologii i kształtu geometrycznego preparacji (linia największej wypukłości korony zęba, nachylenie stoków guzków) oraz jej struktury (wklęsłość zębiny, wypukłość szkliwa). Omówiono również wcześniej stosowane techniki opracowania zębów. Nie były one jednak odpowiednie dla uzupełnień adhezyjnych ze względu na nadmierną ingerencję w tkanki twarde zębów oraz brak dostosowania do metod cementowania adhezyjnego.

236 Protezy całkowite overdenture wsparte na implantach
K. Lelińska

Obecnie wydłuża się średnia długość życia, a w populacjach zwiększa się odsetek ludzi starszych. Zadaniem lekarza jest znalezienie trwałych i skutecznych rozwiązań geroprotetycznych w postaci uzupełnień prostych w obsłudze i oczyszczaniu, czyli takich, które poprawią pacjentom jakość życia, a przy tym będą chronić podłoże protetyczne przed dalszymi zanikami. W artykule opisano wybrane aspekty leczenia protezami całkowitymi wspartymi na implantach.

240 Leczenie siekacza przyśrodkowego z poziomym złamaniem korzenia - rehabilitacja estetyczna i funkcjonalna
K. Jepsen, E. Schneider, H. Dommisch, S. Jepsen

Leczenie zębów po urazach u nieletnich stanowi bardzo powszechny problem. Postępowanie w tych przypadkach może być trudne, ponieważ gojenie się zmian pourazowych nie zawsze jest przewidywalne, a rehabilitacja implantologiczna musi zostać odroczona aż do wieku dorosłego. W artykule opisano przypadek poziomego złamania korzenia w wyniku urazu siekacza przyśrodkowego, w którym przedstawiono sposób postępowania mający na celu zachowanie struktury zęba. Boczna augmentacja zębodołu poekstrakcyjnego odłamanego fragmentu korzenia zęba wraz z leczeniem endodontycznym i periodontologiczną terapią regeneracyjną pozwoliły na zachowanie naturalnej estetyki i funkcji, bezpośrednio wpływających na jakość życia pacjenta.

252 Podskórna rozedma po operacyjnym usunięciu trzeciego trzonowca z cystektomią: opis przypadku
F. Saccardin, A. Zürcher

Rozedmy podskórne stanowią rzadkie powikłanie po stomatologicznych zabiegach chirurgicznych. Chociaż często znikają samoistnie istnieje ryzyko rozprzestrzeniania się powietrza przez sąsiednie loże i powstania sytuacji zagrażających życiu. Na podstawie wywiadu oraz rozpoznania klinicznego i radiologicznego należy wykluczyć diagnozy różnicowe. Przy dużym zasięgu i podejrzeniu infekcji trzeba skierować pacjenta do lekarza specjalisty. W opisanym przypadku analizie poddano diagnostykę i leczenie podskórnej rozedmy powstałej po zabiegu usunięcia trzeciego trzonowca i wycięcia torbieli folikularnej.