QLS 2/2018

30 zł
Dostępność : Natychmiast
+ -
  • Oprawa: Miękka
  • Liczba stron: 64
  • ISSN: 0944-30-10


 

SPIS TREŚCI:

70 Bezpośrednie wypełnienia kompozytowe w odcinku przednim: kwestia tkanki zęba
G. Palone

W celu uzyskania zadowalającego wyniku estetycznego, w trakcie planowania odbudowy należy wziąć pod uwagę również kolor tkanek zęba. W niektórych sytuacjach klinicznych pacjenci proszą lekarza o ukrycie zęba pod wypełnieniem. W innych, lekarz może skorzystać z niezmienionego koloru tkanek zęba i dzięki temu wybrać mniej nieprzezierne materiały, które wykorzystują kolor tkanek znajdujących się pod zębem.

82 Adhezyjne uzupełnienia pośrednie w zębach bocznych: rodzaje preparacji i protokół kliniczny postępowania adhezyjno-estetycznego
F. Ferraris

Adhezyjne uzupełnienia pośrednie w zębach bocznych (posterior indirect adhesive restorations, PIAR) są obecnie często stosowane w praktyce klinicznej. Nierzadko wybór postępowania pośredniego jest podyktowany koniecznością pokrycia guzków (jednego lub wielu). W przypadku protokołu łączącego adhezję i estetykę pierwszym etapem jest przeprowadzenie analizy ubytku, w trakcie której zwraca się uwagę na wytrzymałość zęba po osadzeniu uzupełnienia. Struktury, które należy ocenić to: zębina w odcinku pomiędzy osiami zęba, brzegi, sklepienie komory oraz guzki. Jeżeli to konieczne, w celu poprawy wytrzymałości należy pokryć guzki.

98 Leczenie minimalnie inwazyjne przebarwionego siekacza przyśrodkowego z ankylozą za pomocą licówek ceramicznych: opis przypadku
A. Liebermann, D. Edelhoff, O. Prandtner, R.S. Pour

Leczenie zęba w odcinku przednim szczęki po urazie skutkującym ankylozą oraz ze współwystępującą resorpcją korzenia stanowi znaczne wyzwanie dla zespołu prowadzącego leczenie. Powodzenie leczenia wymaga znacznego wysiłku na etapie planowania oraz dobrej komunikacji pomiędzy członkami zespołu: dentystą, ortodontą, periodontologiem, technikiem dentystycznym i pacjentem. Zakłócenie pionowego wzrostu wskutek ankylozy sprawia, że interwencja lecznicza jest nieodzowna. Stosowane w terapii licówki ceramiczne są wykorzystywane z powodzeniem już od 20 lat, głównie w zakresie zębów przednich. Również w opisanym przypadku klinicznym licówki ceramiczne stanowiły minimalnie inwazyjną metodę leczenia.

106 Korony częściowe w kolorze zębów: zalecenia dotyczące wyboru materiałów i strategii mocowania
S. Rinke, I. Davarpanah, H. Ziebolz

Korony częściowe w kolorze zębów można wykonywać w laboratorium protetycznym lub bezpośrednio w gabinecie stomatologicznym (tzw. metodą chairside). W ostatnich latach znacznie wzrosła ilość materiałów przeznaczonych do wykonywania tego rodzaju uzupełnień. Spośród wielu dostępnych produktów wystarczająco dobrze udokumentowane klinicznie są uzupełnienia monolityczne z wysokowytrzymałej ceramiki szklanej. Dysponujemy także pierwszymi danymi z klinicznych obserwacji ceramiki hybrydowej Vita Enamic, które potwierdzają jej skuteczność kliniczną przy mocowaniu adhezyjnym. Szczególnie ciekawą grupą materiałów stosowanych chairside są przemysłowo polimeryzowane kompozyty o wysokiej wytrzymałości - również dla nich dostępne są pierwsze wyniki badań klinicznych.

120 Aktualne koncepcje leczenia aft
M. Schriber, S. Von Waldkirch, M.M. Bornstein, V.G.A. Suter

Nawracające aftowe zapalenie jamy ustnej (RAS) określane także jako nawracające owrzodzenia aftowe to częsta choroba jamy ustnej, która nierzadko po raz pierwszy pojawia się w dzieciństwie i wieku młodzieńczym. Klinicznie manifestuje się ono jako nawracające okrągławo-owalne owrzodzenia o żółto-szarej powierzchni z rumieniowatym obrzeżem. Zasadniczo małe afty pojawiają się na nabłonku nierogowaciejącym, natomiast duże występują także na nabłonku rogowaciejącym. Postawienie rozpoznania następuje w oparciu o wywiad i badanie kliniczne.