QLS 2/2017

20 zł
Dostępność : Natychmiast
+ -
  • Oprawa: Miękka
  • Liczba stron: 64
  • ISSN: 0944-30-10


 

SPIS TREŚCI:

70 Retrospektywna ocena wypełnień kompozytowych w odcinku bocznym wykonanych techniką kanapkową materiałem Herculite XRV – 18 lat obserwacji
V.A. De La Pe?a, I.L. Darriba, M.C. Valea

Cel badania: Retrospektywna długoczasowa ocena wypełnień kompozytowych w odcinku bocznym wykonanych techniką kanapkową. Celem drugorzędnym było wskazanie czynników mogących mieć wpływ na trwałość wypełnień i stanowiących przyczyny niepowodzeń. Materiały i metody: W latach 1991-1997 wykonano 204 wypełnienia kompozytowe z materiału Herculite XRV w zębach w odcinku bocznym. Poddano je ocenie dwóm niezależnym badaczom według kryteriów USPHS po 18 latach od wykonania.

82 Cyfrowy Projekt Uśmiechu: wizualizacja wyniku leczenia za pomocą wydłużenia koron klinicznych i licówek ceramicznych u pacjentów z uśmiechem dziąsłowym
R. Trushkowsky, D.M. Arias, S. David

Kluczowym etapem przed rozpoczęciem każdego leczenia jest wizualizacja jego wyników. Na tej podstawie można określić procedury niezbędne do realizacji zaplanowanych celów. Cyfrowy Projekt Uśmiechu (Digital Smile Design, DSD) pozwala na opracowanie projektu leczenia estetycznego na podstawie zebranych informacji diag-nostycznych i wkładu pacjenta. W opisanym przypadku dane diagnostyczne obejmowały: Formularz Oceny Estetycznej NYUCD, fotografie zewnątrz- i wewnątrzustne, analizę modeli diagnostycznych w artykulatorze, badanie wewnątrzustne oraz zdjęcia rentgenowskie.

96 Agresywne zapalenie przyzębia – nieodkryta tajemnica
D. Clark, M. Febbraio, L. Levin

Agresywne zapalenie przyzębia jest chorobą mało poznaną. Jej istota polega na interakcji specyficznej flory bakteryjnej i immunologicznej reakcji organizmu gospodarza, które prowadzą do masywnego zniszczenia kości wyrostka zębodołowego. Agresywne zapalenie przyzębia zwykle dotyka osób młodych – poniżej 30. roku życia – i postępuje bardzo gwałtownie, czyniąc tę przypadłość bardzo trudną do wyleczenia. Skutkiem nieleczenia jest obniżenie dotkniętych zapaleniem zębów, co prowadzi do zaburzeń żucia i obniżenia przez pacjenta poczucia własnej wartości.

106 Peri-implantitis: opis przypadku
K. Mukaddam, Ch. Pfammatter, S. Kühl

Wykonywanie uzupełnień protetycznych na implantach stało się standardowym postępowaniem, pozwalającym uzyskać przewidywalne wyniki długoczasowe. Najczęstszym powikłaniem jest zapalenie tkanek okołowszczepowych, które nieleczone może prowadzić do utraty implantu. W artykule opisano na przykładzie konkretnego przypadku zabiegi regeneracyjne i resekcyjne w leczeniu peri-implantitis.

116 Powikłania w ramach resekcji wierzchołka korzenia
T. Von Arx

Przy prawidłowym wskazaniu i planowaniu leczenia rzadko pojawiają się komplikacje w ramach resekcji wierzchołka korzenia. Podczas zabiegu może dojść do powikłań anatomicznych i technicznych. Są to przede wszystkim uszkodzenia żywych struktur sąsiednich (nerwów, naczyń, korzeni zębów) i błędy podczas resekcji wierzchołka korzenia oraz wstecznej preparacji i obturacji (ta ostatnia stanowi decydujący element leczenia. Powikłania pozabiegowe to zaburzenia czucia, dehiscencje rany, recesje tkanek i blizny.

122 Agresywna resorpcja przyszyjkowa po leczeniu ortodontycznym: dwa przypadki u jednego pacjenta
M. Yoshpe, A.Y. Kaufman, S. Lin, E. Gabay, S. Einy

W artykule opisano przypadek 14-letniego pacjenta, 18 miesięcy po zakończeniu leczenia ortodontycznego, pokazując prawdopodobny związek pomiędzy leczeniem ortodontycznym a powstaniem zmian resorpcyjnych. Resorpcja przyszyjkowa prawego kła w żuchwie została rozpoznana i potwierdzona za pomocą CBCT. Proces terapeutyczny obejmował połączone leczenie endodontyczne i periodontologiczne. W celu leczenia ubytku kostnego w okolicy kła przeprowadzono ortodontyczną ekstruzję zęba, po czym stwierdzono występowanie resorpcji przyszyjkowej drugiego przedtrzonowca w żuchwie po tej samej stronie. Związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy leczeniem ortodontycznym a powstaniem resorpcji przyszyjkowych nie został jeszcze udowodniony, jednak w opisanym przypadku dwukrotnie stwierdzono ich współwystępowanie.