Periodontologia-Implanty 2/2018

70 zł
Dostępność : Natychmiast
+ -
  • Oprawa: Miękka
  • Liczba stron: 80
  • ISSN: 1643-2177


 

SPIS TREŚCI:

PERIODONTOLOGIA

86 Pełzanie tkanek wokół implantu: opis dwóch przypadków klinicznych
C. Parra, D. Capri

Chociaż zjawisko „pełzającego przyczepu” przy zębach naturalnych zostało dobrze opisane w piśmiennictwie, w przypadku implantów stanowi ono nową koncepcję. W artykule przedstawiono dwa przypadki implantów, przy których zastosowano przeszczep dziąsła u pacjentów, z kontrolą po 18 i 30 miesiącach. Przy pokryciu implantu i łącznika po zabiegu widoczne było dokoronowe przesunięcie brzegu dziąsła. Opis kliniczny wskazuje, że po zabiegach chirurgii plastycznej wokół implantu może dochodzić do pełzania tkanek wokół implantu, co umożliwia poprawę wyników leczenia.

94 Pionowa augmentacja wyrostka zębodołowego – schemat decyzyjny
A.B. Plonka, I.A. Urban, H.-L. Wang

Poprzedzająca lub wykonywana podczas implantacji pionowa augmentacja wyrostka zębodołowego (VRA – vertical ridge augmentation) jest procedurą trudną technicznie i nierzadko wiążącą się z wystąpieniem powikłań. W celu minimalizacji komplikacji i zwiększenia odsetka powodzeń przeprowadzono przegląd piśmiennictwa dotyczącego wspomnianej procedury.

IMPLANTY

102 Koncepcja „Slim”: etapy kliniczne dla osiągnięcia końcowego sukcesu
I. Gamborena, Y. Sasaki, M.B. Blatz

Jak opisano w poprzednim artykule autorów (opublikowanym w Periodontologia–Implanty nr 1/2018) koncepcja Slim oferuje unikalną możliwość uzyskania znacznych ilości tkanek miękkich we wczesnych etapach odbudowy implantologicznej. Obejmuje ona protokoły i elementy, z których łącznik Slim jest najważniejszy, umożliwiające długoczasowe powodzenie pod względem estetycznym i czynnościowym.

118 Technika „Bone Core” w augmentacji ograniczonych ubytków kostnych: pięcioletnie badanie prospektywne z zastosowaniem nowej minimalnie inwazyjnej techniki
F. Khoury, R Doliveux

Celem badania była ocena nowej techniki minimalnie inwazyjnej, którą można zastosować do rekonstrukcji ubytków kostnych za pomocą pozyskanego z obszaru zabiegowego rdzenia kostnego (bone core) przy jednoczesnej implantacji. W badaniu prospektywnym wzięło udział 186 kolejno leczonych pacjentów, u których prowadzono obserwację przez minimum 5 lat po zabiegu.

130 Natychmiastowe wprowadzenie implantów o zwiększonej średnicy w zębodoły po usuniętych trzonowcach: opis zalecanej techniki
A.C. Hattingh, H. De Bruyn, A. Ackermann, S. Vandeweghe

Implantacja natychmiastowa jest wykonywana rzadziej w zębodołach po usuniętych trzonowcach niż w przypadku zębów jednokorzeniowych. Główną przyczyną jest konfiguracja korzeni trzonowców, przez co budowa zębodołu wydaje się złożona i nieodpowiednia dla implantacji natychmiastowej. Większy wymiar zębodołu i znaczne obciążenia mechaniczne sprawiają, że korzystne wydaje się tutaj zastosowanie implantów o zwiększonej średnicy.

138 Proces podejmowania decyzji podczas uzupełniania pojedynczych implantów
V. Clavijo, A. Blasi

Implanty są obecnie powszechną metodą leczenia w niemal każdej praktyce stomatologicznej. W piśmiennictwie opisywane jest idealne trójwymiarowe ustawienie implantu i znaczenie przeszczepiania tkanek miękkich. W ostatniej dekadzie w dziedzinie tej dokonał się znaczny postęp technologiczny ułatwiający postawienie diagnozy i zaplanowanie leczenia.