Periodontologia-Implanty 1/2018

70 zł
Dostępność : Natychmiast
+ -
  • Oprawa: Miękka
  • Liczba stron: 80
  • ISSN: 1643-2177


 

SPIS TREŚCI:

PERIODONTOLOGIA

6 Technika odtworzenia ściany ubytku za pomocą przeszczepu łącznotkankowego i białek matrycy szkliwa w leczeniu ubytków kostnych: opisy przypadków
G. Zucchelli, I. Mounssif, M. Marzadori, C. Mazzotti, P. Felice, M. Stefanini

Przytoczone opisy przypadków przedstawiają modyfikację techniki, w której do odtworzenia ściany w leczeniu głębokich pionowych ubytków kostnych wykorzystano przeszczep łącznotkankowy i białka matrycy szkliwa. W wybranej technice zastosowano cięcie od strony podniebiennej w celu uzyskania dostępu do ubytku kostnego. Leczeniu poddano głębokie ubytki kostne przy dwóch siekaczach przyśrodkowych szczęki, związane z recesją na powierzchni międzyzębowej i przedsionkowej.

16 Koncepcja "Slim" dla idealnych tkanek wokół implantów
I. Gamborena, Y. Sasaki, M.B. Blatz

Podejście, według którego leczenie implantologiczne w odcinku przednim nie sprawia trudności - ze względu na to, że dostęp jest łatwy, a tkanki i tak zagoją się z upływem czasu – jest często spotykanym we współczesnej stomatologii błędnym przekonaniem. Podejście takie prowadzi do negatywnych skutków dla pacjentów, wśród których wielu jest w młodym wieku i wymaga leczenia z długoczasowym efektem. Szczególnie w tej grupie pacjentów leczenie implantologiczne prowadzone w strefie estetycznej może stanowić najbardziej wymagający rodzaj interwencji klinicznej, wymagający dokładnego zaplanowania i starannego wykonania.

IMPLANTY

32 Odpowiedź tkanek miękkich i twardych na implant ze zbieżnym kształtem kołnierza w strefie estetycznej
L. Canullo, M. Tallarico, G. Pradies, F. Marinotti, I. Loi, R. Cocchetto

Celem prospektywnego badania kohortowego była 18-miesięczna ocena odpowiedzi tkanek miękkich na implant przezśluzówkowy ze zbieżnym kołnierzem wprowadzony w strefie estetycznej w odcinku przednim szczęki. Materiał i metody: Od czerwca 2013 roku do stycznia 2014 roku do badania włączono 14 pacjentów (7 mężczyzn i 7 kobiet; średni wiek: 63,7 ± 14 lat), którym wprowadzono 20 implantów. U pacjentów tych wymagane było osadzenie przynajmniej jednego uzupełnienia opartego na implantach w strefie estetycznej pomiędzy kłami szczęki.

48 Kość allogenna – materiał kościozastępczy czy zastępca przeszczepów autologicznych?
P.W. Kämmerer, I. Buttchereit, A. Pabst

Rekonstrukcja szczęki i żuchwy w celu jednoczasowego lub odroczonego wprowadzenia implantów należy do ważnych zabiegów z zakresu stomatologii i chirurgii szczękowo-twarzowej. W tym celu można wykorzystać wiele różnych materiałów, ale nadal złotym standardem pozostaje kość autologiczna, charakteryzująca się doskonałymi właściwościami osteokondukcyjnymi, osteoindukcyjnymi, a zwłaszcza osteogennymi. Ponadto istnieją liczne materiały kościozastępcze, wykazujące głównie działanie osteokondukcyjne.

58 Implantacja natychmiastowa w strefie estetycznej
A. Happe

Sukces implantacji natychmiastowej w strefie estetycznej jest w dużej mierze uzależniony od doboru pacjentów i protokołu chirurgicznego. Jeszcze przed ekstrakcją należy ocenić sytuację uwzględniając wspomniane aspekty oraz zaplanować właściwy moment implantacji. Do istotnych czynników prognostycznych należą przede wszystkim warunki anatomiczne, właściwości zębodołu (nienaruszona policzkowa blaszka kostna) oraz morfotyp tkanek. Przy przestrzeganiu kryteriów wyboru dla implantacji natychmiastowej oraz prawidłowego protokołu chirurgicznego metoda ta pozwala uzyskać bardzo estetyczne rekonstrukcje na implantach.

66 Długość implantu z praktycznego punktu widzenia
N. Naenni, Ch.H.F. Hämmerle, D.S. Thoma

Jak pokazują badania naukowe, rekonstruowanie utraconych zębów z zastosowaniem implantów jest skuteczne, przewidywalne i zalicza się obecnie do rutynowych działań protetycznych z odsetkiem przetrwania 97,2 i 95,2% w okresie obserwacji odpowiednio 5 i 10 lat. Pomimo dobrych wyników klinicznych dla implantów o standardowej długości, interesującym rozwiązaniem może być zastosowanie krótkich implantów. Posiadają one wiele zalet. Po pierwsze, zabieg chirurgiczny jest mniej złożony, co pozwala skrócić czas jego trwania, a tym samym zmniejszyć obciążenie pacjenta. Po drugie, użycie krótkich implantów pozwala ochronić struktury anatomiczne, co jest korzystne zarówno dla pacjenta, jak i lekarza.

74 Średnica implantu z praktycznego punktu widzenia
J. Herrmann

Wąskie implanty są bardzo popularne, dobrze przebadane i stanowią stały element spektrum leczenia stomatologicznego. Niosą ze sobą co prawda pewne wady w postaci chociażby mniejszej obciążalności i związanych z nią ograniczeń, jednak posiadają także wiele zalet. Często pozwalają zrezygnować z augmentacji, obniżyć koszty leczenia oraz obciążenie pacjenta. U pacjentów cierpiących na inne schorzenia ewentualne zmniejszenie urazu pozabiegowego może ułatwiać podjęcie decyzji o wykonaniu uzupełnienia opartego na implantach. Ciągłe badania naukowe oraz stały rozwój implantów o zredukowanej średnicy pozwalają na poszerzenie zakresu wskazań, zwiększenie akceptacji oraz wzrost bezpieczeństwa stosowania.