Periodontologia-Implanty 1/2016

40 zł
Dostępność : Natychmiast
+ -
  • Oprawa: Miękka
  • Liczba stron: 80
  • ISSN: 1643-2177


 

SPIS TREŚCI:

PERIODONTOLOGIA

8 Nowa technika dokoronowego przesunięcia płata policzkowego
M. Ronda, C. Stacchi
Odpowiednia mobilizacja płata jest konieczna do wykonania szwów bez napięcia nad obszarem, gdzie przeprowadzono augmentację. Jest to podstawowa zasada dotycząca uzyskania i utrzymania odpowiedniego biologicznego zamknięcia oraz ochrony przeszczepu przed zakażeniem bakteryjnym w trakcie gojenia. Szczególnie zastosowanie konwencjonalnych nacięć okostnowych w odcinku bocznym żuchwy nie zawsze wystarcza do odpowiedniej mobilizacji płata policzkowego, jako że nacięcia te są często ograniczone przez czynniki anatomiczne. W artykule przedstawiono 76 kolejnych przypadków sterowanej pionowej regeneracji kości w odcinku bocznym żuchwy, w których wykorzystano nową technikę chirurgiczną pozwalającą na dokoronowe przesunięcie płata policzkowego w bezpieczny i przewidywalny sposób.

18 Zamknięcie zębodołu poekstrakcyjnego za pomocą przeszczepu nabłonkowo-łącznotkankowego: zmodyfikowana technika tunelowa
J.M. Stein, Ch. Hammächer
Zachowanie wyrostka zębodołowego w strefie estetycznej wciąż stanowi wymagający zabieg. Celem artykułu jest przedstawienie techniki zabiegu zamykającego zębodół poekstrakcyjny za pomocą przeszczepu nabłonkowo-łącznotkankowego po wypełnieniu zębodołu materiałem ksenogennym. Dzięki zastosowaniu techniki tunelowej dziąsło na powierzchni przedsionkowej oraz brodawki międzyzębowe zostają uniesione i poddane augmentacji za pomocą przeszczepu tkanek miękkich. Metodę tę zastosowano i oceniano w 16 obszarach u 13 pacjentów wymagających ekstrakcji przynajmniej jednego zęba w odcinku przednim szczęki.


IMPLANTY

28 Protokół ABC w strefie estetycznej: kompleksowe postępowanie chirurgiczne i protetyczne
A. Ntounis, L. M. Pitman, A. Pollini, R. Vidal, W.-S. Lin, M.P. Madigan, H. Greenwell
Celem artykułu jest przedstawienie protokołu postępowania chirurgicznego i protetycznego stosowanego w przypadku uzupełnienia braku zębów w strefie estetycznej. Protokół ABC składa się z implantacji z wykorzystaniem szablonu cyfrowego, przeszczepu autogennego kości (A), wszczepu ksenogennego kości wołowej (B) i przeszczepu łącznotkankowego (C). Przeszczep autogenny umieszcza się w kontakcie z powierzchnią implantu - w celu indukcji osseointegracji; wołowy wszczep kości jest stosowany w celu augmentacji wymiarów wyrostka zębodołowego i zapewnienia długoczasowej stabilności. Tkankę łączną stosuje się w celu zwiększenia objętości.

40 Technika Multi-layer
Implantacja natychmiastowa z jednoczesną augmentacją tkanek twardych i miękkich w strefie estetycznej
P.L. Schuh, W. Bolz, M. Weiß, R. Niedermaier, M. Riemann, F. Stelzle, H. Achtel
Rekonstrukcja pojedynczych braków zębowych z zastosowaniem implantów natychmiastowych w odcinku przednim szczęki (czyli w obszarze o dużym znaczeniu estetycznym) wymaga połączenia sprawdzonych technik chirurgicznych. Należą do nich augmentacja tkanek miękkich z wykorzystaniem podnabłonkowej tkanki łącznej pobieranej z obszaru guza szczęki oraz augmentacja tkanek twardych techniką blaszki kostnej. Technika Multi-layer pozwala na minimalnie inwazyjną rekonstrukcję pojedynczych braków zębowych z zastosowaniem natychmiastowej implantacji, wykonywanej w trakcie jednego zabiegu. Pierwsze przypadki kliniczne potwierdzają, że takie postępowanie pozwala uzyskać stabilne wyniki. Aby móc potwierdzić kliniczny sukces tej koncepcji, należy poczekać na wyniki długoczasowych badań klinicznych.

50 Technika "socket shield"
Innowacyjne koncepcje w ramach implantacji natychmiastowej w strefie estetycznej
D. Bäumer, O. Zuhr, M. Hürzeler
Implantacje natychmiastowe stanowią obecnie "State-of-the-Art" w ramach terapii stomatologicznej i dzięki skróconemu czasowi leczenia, mniejszemu obciążeniu pacjenta i lepszej jakości powierzchni tkanek miękkich cieszą się coraz większą popularnością. Ich największą wadą pozostaje nadal ryzyko pozabiegowych recesji tkanek miękkich, zwłaszcza w ciągu pierwszego roku po implantacji. Procesów resorpcyjnych nie da się w pełni skompensować podejmując nawet takie działania, jak zabiegi regeneracyjne, wypełnienie preparatem kościozastępczym, augmentacja tkanek miękkich i wykonanie natychmiastowych uzupełnień tymczasowych, których zadaniem jest odpowiednie ukształtowanie tkanek. Współodpowiedzialna za te procesy przebudowy jest utrata blaszki zbitej wyrostka zębodołowego.

60 Opis metody zachowania wyrostka zębodołowego z wykorzystaniem ozębnej w celu natychmiastowej rehabilitacji za pomocą implantów w strefie estetycznej: krok po kroku
M.E. Mitsias, K.D. Siormpas, E. Kontsiotou-Siormpa, H. Prasad, D. Garber, G.A. Kotsakis
Celem badania było szczegółowe przedstawienie etapów klinicznych techniki wykorzystania korzenia jako błony. Technika ta łączy korzyści konwencjonalnej techniki zanurzenia poprzez celowe zachowanie fragmentu korzenia w celu zachowania wyrostka zębodołowego z zaletami natychmiastowej implantacji, przeprowadzanej w celu uzyskania funkcjonalnej rehabilitacji leczonego obszaru. Do zilustrowania techniki krok po kroku wykorzystano przypadek zęba z rozpoznanym poziomym złamaniem korzenia. Kliniczne zastosowanie techniki wykorzystania korzenia jako błony nie tylko umożliwiło natychmiastową implantację w miejscu ze zniszczoną blaszką policzkową kości, lecz również ułatwiło uzyskanie doskonałej stabilności klinicznej konturów tkanek miękkich przez okres 3 lat po zabiegu.

68 Aktualne opcje protetycznego zaopatrzenia pojedynczych implantów
K. Vietor, F. Schikora
Jeszcze kilka lat temu większość pojedynczych implantów zaopatrywano w standardowe łączniki tytanowe i korony metalowo-ceramiczne. Obecnie istnieje wiele innych możliwości zarówno w zakresie kształtu, jak i stosowanych materiałów, a co za tym idzie - wiele opcji wykonywania, począwszy od metody manualnej aż po rozwiązania oparte wyłącznie na technologii CAD/CAM. W artykule autorzy rzucają nieco więcej światła na starsze i nowsze osiągnięcia w tym zakresie oraz przedstawiają preferowaną, opartą głównie na technologii CAD/CAM koncepcję wykonywania koron na łącznikach hybrydowych w odcinku bocznym i jednoczęściowych łączników z tlenku cyrkonu w odcinku przednim.