QLS 5/2022

30 zł
Dostępność : Natychmiast
+ -
  • Oprawa: Miękka
  • Liczba stron: 64
  • ISSN: 0944-3010

SPIS TREŚCI

268 Sztuczna inteligencja w stomatologii zachowawczej – gdzie może pomóc?
Falk Schwendicke, Joachim Krois

Sztuczna inteligencja (AI) i uczenie maszynowe dotarły do momentu, w którym są gotowe do praktycznego zastosowania w medycynie. Dla stomatologii istotne są analiza zdjęć (przede wszystkim wspomaganie analizy radiogramów, ale też fotografii), przetwarzanie mowy (na przykład zautomatyzowane dokumentowanie albo przetwarzanie tekstu z danych elektronicznych) i medycyna predykcyjna (prognozowanie zdarzeń, takich jak utrata zęba albo zagrożenie chorobami, na przykład próchnica). Także zastosowanie telemedycyny lub prowadzenie leczenia z wykorzystaniem rzeczywistości rozszerzonej lub wirtualnej (AR/VR) są już w naszym zasięgu. Wyzwania dotyczą nadal realistycznej oceny produktów medycznych opartych na AI. Na całym świecie wdrożono inicjatywy opracowania norm, które dadzą sztucznej inteligencji solidną podstawę w medycynie i tym samym w stomatologii.

276 Postępowanie kliniczne przy wykonywaniu adhezyjnych jednobrzeżnych uzupełnień stałych z dwukrzemianu litu
Tommaso Mascetti

Brak pojedynczego zęba może zostać uzupełniony przy wykorzystaniu różnych metod leczenia. Stałe uzupełnienia protetyczne mocowane adhezyjnie są najbardziej zachowawczym rozwiązaniem, kiedy wprowadzenie implantu nie jest możliwe lub jest przeciwwskazane. Z biegiem lat poszerzenie wiedzy oraz ulepszenie materiałów i technologii wzbogaciło wiele aspektów tej techniki. Według dostępnego piśmiennictwa, jednobrzeżne pełnoceramiczne uzupełnienia protetyczne wykonane z tlenku cyrkonu albo dwukrzemianu litu wykazały długoczasowe powodzenie. Artykuł opisuje zaktualizowane, potwierdzone naukowo protokoły tej techniki ze szczególnym uwzględnieniem projektu podbudowy oraz etapów adhezyjnych, w tym raport kliniczny przedstawiający przypadek agnezji siekacza bocznego szczęki i wykonanie adhezyjnego jednobrzeżnego uzupełnienia stałego z dwukrzemianu litu z 6-letnim okresem obserwacji.

286 Zaopatrzenie protetyczne po bezurazowej ekstruzji chirurgicznej: opisy dwóch przypadków
Lisa Türp, Matthias Kern, M. Sad Chaar

Zachowanie i protetyczne zaopatrzenie zębów z małą ilością tkanek twardych w części koronowej z uwagi na złamanie korony i korzenia lub ubytków próchnicowych bez naruszenia szerokości biologicznej jest wyzwaniem. Do potencjalnych możliwości terapeutycznych należą w takich przypadkach chirurgiczne wydłużenie korony oraz ortodontyczna i chirurgiczna ekstruzja. W artykule przedstawiono protetyczne zaopatrzenie zębów po chirurgicznej ekstruzji z zastosowaniem bezurazowego systemu ekstrakcyjnego (AES) u dwóch pacjentów.

300 Koncepcje okluzyjne – mit czy rzeczywistość?
Daniel Hellmann, Alfons Hugger, Hans J. Schindler

W stomatologii i technice dentystycznej stosuje się zwykle koncepcje okluzyjne, które pozwalają osiągnąć dany cel terapeutyczny. Z reguły różnią się bardzo od naturalnych warunków okluzyjnych. Dlatego w przypadku konieczności odtworzenia kontaktów zwarciowych u pacjentów bez zaburzeń czynnościowych dobrze jest przejąć koncepcje okluzyjne uzupełnienia resztkowego oraz zaadaptowaną już przestrzeń czynnościową żuchwy. Kluczem do udanej rehabilitacji protetycznej nie jest perfekcja technicznej realizacji koncepcji rekonstrukcyjnych, ale ogromne zdolności adaptacyjne układu stomatognatycznego, które u poszczególnych młodych i wielu starszych pacjentów mogą być jednak ograniczone.

306 Długoterminowe powodzenie leczenia protetycznego – kluczowe znaczenie dalszej opieki
Stefan Wolfart

W celu uzyskania długotrwałego powodzenia leczenia układu stomatognatycznego należy mieć na uwadze cztery ważne aspekty:
1. Odbudowy należy osadzić na zdrowych zębach, zdrowym przyzębiu i na czynnościowo prawidłowej bazie.
2. W oparciu o powyższe podejmowana jest decyzja o indywidualnym planie zaopatrzenia protetycznego dla danego pacjenta. Uwzględnia on przewidywane zyski dotyczące jakości życia pacjenta związane ze zdrowiem jamy ustnej i rozważa je w kontekście koniecznych nakładów związanych z leczeniem.
3. Po leczeniu pacjent obejmowany jest indywidualnym, dostosowanym do niego programem dalszej opieki.
4. W zależności od prognozowanego nasilenia bruksizmu w celu ochrony odbudowy i zębów wykonywana jest szyna ochronna, którą pacjent powinien regularnie zakładać na noc.

314 Uzupełnienia ceramiczne wykonane przy użyciu folii platynowej
Guglielmo Parziale, Federico Brunner

Stare technologie mogą nadal być pomocne, a jednym z przykładów jest opracowana w 1886 roku przez dr. Charlesa H. Landa metoda z wykorzystaniem folii platynowej. Również w dobie wszechobecnej cyfryzacji można zintegrować rzemiosło ręczne w nowoczesne procesy produkcyjne, uzyskując estetyczne i funkcjonalne uzupełnienia protetyczne.

322 Głęboko przemieszczone zęby – diagnostyka, dostęp zabiegowy i kontrola powikłań
Tim Klünter, Nils Heim, Franz-Josef Kramer

Przemieszczone zęby wymagają często interwencji chirurgicznych. W swojej działalności lekarz dentysta spotyka się z przeróżnymi przemieszczeniami zębów oraz z zębami zatrzymanymi. W artykule zaprezentowano na przykładzie przypadków klinicznych ekstremalnie przemieszczone zęby oraz ich operacyjne usuwanie, a także opisano indywidualnie postępowanie w ramach tych procedur. Omówiono także dostęp zabiegowy oraz związane z nim śródzabiegowe i pozabiegowe czynniki ryzyka, a także powikłania.