Periodontologia-Implanty 2/2016

40 zł
Dostępność : Natychmiast
+ -
  • Oprawa: Miękka
  • Liczba stron: 80
  • ISSN: 1643-2177

SPIS TREŚCI:

PERIODONTOLOGIA

86 Nowy protokół chirurgiczny mający na celu odtworzenie brodawek dziąsłowych w sąsiedztwie implantów: wstępne wyniki serii przypadków klinicznych
S. Froum, D.M. Lagoudis, G.M. Rojas, T. Suzuki, S.-Ch. Cho

Celem opisanego badania było wprowadzenie nowej techniki chirurgicznej, mającej na celu regenerację brodawek dziąsłowych sąsiadujących z mnogimi lub pojedynczymi implantami, z wykorzystaniem nowego instrumentu i nowego projektu cięcia. Dziesięcioro kolejno leczonych pacjentów z tymczasowymi uzupełnieniami protetycznymi opartymi na implantach w odcinku przednim szczęki i z brakującymi brodawkami dziąsłowymi, otrzymało podnabłonkowy przeszczep tkanki łącznej. Miejsce biorcze opracowano z zastosowaniem cięcia na powierzchni przedsionkowej, przeprowadzonego dowierzchołkowo w stosunku do granicy śluzówkowo-dziąsłowej i nieprawidłowej brodawki oraz cięcia na powierzchni podniebiennej, z wypreparowaniem tunelu przedsionkowo-podniebiennego kiretą przezpodniebienną (EBINA).

96 Piezocision – innowacyjna możliwość szybszego przemieszczania zębów w ramach leczenia ortodontycznego przy niewielkim stopniu ryzyka
D. Pagel, W.-T. Bittner

Periodontologia i ortodoncja mają ze sobą wiele wspólnego. Podstawowym warunkiem przystąpienia do leczenia ortodontycznego jest uzyskanie stabilnej sytuacji w zakresie przyzębia. Zabiegi plastyczne na przyzębiu pozwalają uniknąć lub wyeliminować recesje dziąsłowe dzięki transformacji tkanek. Kolejnym punktem, w którym spotykają się obie dziedziny są techniki chirurgiczne wspomagające leczenie ortodontyczne i pozwalające przyspieszyć możliwość przemieszczania zębów. Oprócz inwazyjnej kortykotomii istnieją także metody minimalnie inwazyjne. Piezocision to minimalnie inwazyjny zabieg kortykotomii z wykorzystaniem piły piezoelektrycznej, pozwalający na szybsze przemieszczenie zębów bez konieczności preparacji płata.

IMPLANTY

108 Zabieg uszczelnienia zębodołu: zastosowanie kliniczne w implantologii i zabiegach sterowanej regeneracji kości dla odtworzenia pojedynczego zęba w strefie estetycznej
B. Negri, O. Zuhr, S. Fickl, X.R. Ciurana, J.M. Navarro Martínez, V.M. Blanco

Odtworzenie uszkodzonych zębów przednich za pomocą implantów jest leczeniem złożonym. Celem jest uzyskanie wyniku leczenia, gdzie tkanki miękkie na powierzchni wargowej oraz brodawki międzyzębowe pozostaną z czasem stabilne. Leczenie świeżego zębodołu poekstrakcyjnego w obrębie wyrostka zębodołowego stanowi wyzwanie w codziennej praktyce stomatologicznej. Niezależnie od dalszego leczenia, zachowanie konturów wyrostka często ułatwia wszystkie dalsze etapy terapii. Zabieg uszczelnienia zębodołu oraz zachowania zębodołu w połączeniu z natychmiastowym, wczesnym czy odroczonym wprowadzeniem implantu może się okazać cenną opcją terapeutyczną do odbudowy pojedynczego zęba.