Endodoncja.pl 4/2016

20 zł
Dostępność : Natychmiast
+ -
  • Oprawa: Miękka
  • Liczba stron: 64
  • ISSN: 1895-3387


 

SPIS TREŚCI:

198 Czy warto przeprowadzać powtórne leczenie endodontyczne metodą tradycyjną?
M. Drefs, H. Steffen

Odsetek sukcesu pierwotnego leczenia endodontycznego jest wysoki, jednak w około 15% przypadkow pojawiają się niepowodzenia, ktore można powtornie leczyć metodą tradycyjną lub poprzez resekcję wierzchołka korzenia. Chociaż powtorne leczenie endodontyczne jest bardziej pracochłonne i kosztowne, jego prognoza jest stosunkowo korzystna. Jeżeli w ramach diagnostyki przedendodontycznej zostaną zauważone dodatkowe struktury korzeniowe lub nieprawidłowe wypełnienia kanałowe, a tym samym pojawi się podejrzenie infekcji wewnątrzkanałowej, należy zamiast metod chirurgicznych zawsze rozważyć - o ile to możliwe - wdrożenie powtornego leczenia metodą tradycyjną.

208 Powtórne leczenie endodontyczne trzonowca żuchwy po resekcji wierzchołka korzenia metodą tradycyjną: opis przypadku
B. Szabo

Jeżeli pierwotne leczenie endodontyczne nie przyniesie pożądanego rezultatu często przeprowadza się resekcję wierzchołka korzenia. Jeżeli i ten zabieg nie zakończy się sukcesem, można sięgnąć po alternatywę – niechirurgiczne powtorne leczenie endodontyczne metodą tradycyjną. W artykule opisano przypadek kliniczny powtórnego leczenia endodontycznego metodą tradycyjną po resekcji wierzchołka korzenia.

214 Wpływ opracowania dostępu endodontycznego na jednolite i złożone uzupełnienia ceramiczne na bazie tlenku cyrkonu
T. Grobecker-Karl, M. Christian, M. Karl

Cel pracy: Wysoki odsetek uszkodzeń warstwy licującej złożonych uzupełnień ceramicznych na bazie tlenku cyrkonu uzasadnia wykonywanie prac jednolitych. W przedstawionym badaniu oceniono częstość i stopień uszkodzenia jednolitych i złożonych stałych uzupełnień ceramicznych na podbudowie z tlenku cyrkonu w wyniku opracowania endodontycznego dostępu do komory zęba. Materiały i metody: W 10 trzypunktowych mostach, jednolitych i złożonych, wykonanych z ceramiki tlenku cyrkonu (filary: pierwszy przedtrzonowiec i pierwszy trzonowiec; przęsło: drugi przedtrzonowiec) opracowano dostęp endodontyczny w każdym z zębów filarowych.

220 Cavit: właściwości i zastosowanie kliniczne
K. Prosowsky, M. Hulsmann

Ponieważ w większości przypadkow jednoczasowe zaopatrzenie endodontyczne i protetyczne zęba nie jest możliwe, należy w jakiś sposob zamknąć szczelnie i tymczasowo ząb, aż do momentu kolejnej wizyty. Zaleca się stosowanie w tym celu wielu rożnych materiałow. Jednym z nich jest Cavit, czyli wiązany gipsem materiał do wypełnień tymczasowych. W artykule przedstawiono przegląd piśmiennictwa dotyczący produktu Cavit oraz omowiono jego zalety i wady.

229 Jaką decyzję podjęliby Państwo? Kazuistyka
T. Beyl, G. Tulus

45-letnia pacjentka zgłosiła się do gabinetu z rozproszonymi, występującymi od kilku miesięcy i nawracającymi dolegliwościami po lewej stronie żuchwy, w obszarze zębów 47 i 46. Ból nie pojawiał się jako reakcja na zimno lub ciepło, ale - według pacjentki – zęby w tym obszarze były wrażliwe na nagryzanie.

230 Sześciokanałowe pierwsze stałe trzonowce żuchwy: opis dwóch przypadków
A. Kellens, M. Van Styvendael, W. Blontrock, F. de Hemptinne

Pierwszy trzonowiec żuchwy wykazuje szeroki wachlarz różnorodności anatomicznej pod względem liczby korzeni i kanałów korzeniowych. W korzeniu mezjalnym zwykle znajdują się dwa kanały, a w dystalnym – najczęściej jeden. Opisano jedynie 5 przypadków, w których w korzeniu mezjalnym znajdowały się 4 kanały. W piśmiennictwie naukowym rzadko jednak donoszono o obecności trzech kanałów w korzeniu dystalnym trzonowca żuchwy z sześcioma kanałami. Głównym celem opisu przypadków jest zwrócenie uwagi na wyzwania kliniczne związane z możliwością konfiguracji systemu endodontycznego w pierwszych trzonowcach żuchwy.

237 Jaką decyzję podjęliby Państwo? Rozwiązanie przypadku ze strony 229
T. Beyl, G. Tulus
Na podstawie przeprowadzonych badań postawiono następujące diagnozy: Ząb 47: nieprawidłowo przeprowadzone leczenie endodontyczne z klinicznie i radiologicznie prawidłową okolicą okołowierzchołkową i rozległą próchnicą wtórną; Ząb 46: nieprawidłowo przeprowadzone leczenie endodontyczne z rozległym zapaleniem tkanek okołowierzchołkowych i osteolizą w obszarze perforacji w górnej jednej trzeciej korzenia dystalnego, spowodowanej wkładem korzeniowym; Ząb 45: próchnica wtórna przy prawidłowym radiologicznie obszarze okołowierzchołkowym.

240 Leczenie endodontyczne dwukanałowego siekacza górnego z bruzdą podniebienno-dziąsłową
A. Schumann

W artykule opisano leczenie górnego siekacza bocznego z rzadko występującą bruzdą podniebienno-dziąsłową oraz dodatkowym kanałem korzeniowym i rozdzieleniem korzenia. Złożoność budowy anatomicznej została początkowo niedoceniona i zauważona dopiero podczas leczenia.

245 Konsultacja urazowa
Opcje terapeutyczne przypadku awulsji i rozchwiania zęba

Ch. Berthold, A.-L. Holzer

15-letni pacjent zgłosił się około godziny 15:50 do ambulatorium uniwersyteckiego po wypadku na rowerze, który wydarzył się około godziny 15:10. Pierwsze badanie ogólnomedyczne przeprowadzono w klinice chirurgii szczękowo-twarzowej. Następnie pacjenta skierowano do ambulatorium uniwersyteckiego w celu przeprowadzenia diagnostyki klinicznej i rentgenowskiej. Ząb 11 uległ awulsji, a matka pacjenta przechowała go w mleku UHT przez 30 minut, aż do momentu zgłoszenia się do kliniki.

252 Leczenie endodontyczne dolnych zębów przednich – wyzwanie
J. Pahle

Wydaje się, że leczenie endodontyczne dolnych zębów przednich rzadko nastręcza problemów. Jednakże istnieje szereg nietypowych cech anatomicznych, ktore należy rozpoznać i uwzględnić podczas takiej procedury. Ważną rolę odgrywają w tym kontekście przedzabiegowe dwu- lub trójwymiarowe zdjęcia rentgenowskie. Opisane w artykule dwa przypadki kliniczne dokumentują leczenie pierwotne i próbę powtórnego leczenia endodontycznego dolnych siekaczy przyśrodkowych. Oba zęby charakteryzują się konfiguracją kanałów typu III wg Vertucci'ego, które udało się poszerzyć w bezpieczny sposób korzystając z mikroskopu zabiegowego.