Stomatologia Cyfrowa

Autor: Pod redakcją Teresy Sierpińskiej
120 zł
Dostępność : Natychmiast

Pełny spis treści - 

Zobacz poniżej

+ -
  • Oprawa: Twarda
  • Liczba stron: 236
  • Zdjęcia: 323
  • ISBN: 978-83-85700-14-2

Książka jest znakomitym obowiązkowym podręcznikiem nowoczesnej stomatologii dla studentów kierunku lekarsko-dentystycznego i techników dentystycznych. Szeroko omówiono tutaj zagadnienia z zakresu protetyki stomatologicznej, ortodoncji cyfrowej, chirurgii stomatologicznej, stomatologii estetycznej, a także radiologii cyfrowej. Publikacja oprócz bardzo treści merytorycznych zawiera wiele zdjęć, ilustracji i zestawień dla lepszego przybliżenia i zobrazowania omawianego zagadnienia.

SPIS TREŚCI

Rozdział 1. Technologia CAD/CAM w stomatologii 1
Krótka historia postępu 3
Struktura systemu 4
Wady i zalety 5
Konwencjonalnie czy digitalnie? 6

Rozdział 2. Procedury wykonania wycisku optycznego 9
Pobieranie wycisku 11
Zasady skanowania 12
Podział skanerów 17
Skanery wewnątrzustne 19
Skanery zewnątrzustne 23

Rozdział 3. Modele w systemie CAD/CAM: materiały i metody 27
Perfekcja odwzorowania 29
Modele w technologii CAD/CAM 30
Wirtualna artykulacja 33 

Rozdział 4. Projektowanie uzupełnień protetycznych 37
Możliwości programowania 39
Prezentacja procedur klinicznych
: Technologie cyfrowe w diagnostyce czynnościowej i leczeniu 33

Rozdział 5. Wykonanie uzupełnień protetycznych 59
Paleta materiałowa 61
Metody subtraktywne: frezowanie 62
Frezowanie materiałów ceramicznych 64
Frezowanie metali i stopów 70
Tworzywa sztuczne w technologii frezowania 73
Metody addytywne 77
Drukowanie materiałów termoplastycznych 83
Ograniczenia w stosowaniu technologii i/lub materiałów 89
Prezentacja procedur klinicznych: Cyfrowe planowanie całkowitej odmiany wyglądu uśmiechu 91

Rozdział 6. Planowanie uśmiech: Smile Design 107
Cyfrowe projektowanie uśmiechu 109
Analiza estetyczna twarzy i uśmiechu 112
Dziąsło 120
Przygotowanie wax-up i mock-up 120
Prezentacja procedur klinicznych: Idealny a dopasowany cyfrowy projekt uśmiechu 123

Rozdział 7. Technologie cyfrowe w ortodoncji 139
Skaner wewnątrzustny w ortodoncji 141
Modele 3D 142
Drukarki 3D 143
Aparaty ortodontyczne 144
Ocena postępów leczenia i retencja 150
Systemy 3D i 4D 150
Cefalometria 3D, leczenie interdyscyplinarne 151
Prezentacja procedur klinicznych
: Trójwymiarowe planowanie implantów w leczeniu ortodontycznym 154

Rozdział 8. Technologie cyfrowe w implantologii stomatologicznej 163
Nawigacja implantologiczna 165
Nawigacja statyczna z zastosowaniem szablonów 165
Nawigacja dynamiczna 171
Prezentacja procedur klinicznych: Cyfrowa organizacja pracy w planowaniu postępowania interdyscyplinarnego 175

Rozdział 9. Technologie cyfrowe w diagnostyce stomatologicznej 199
Radiografia cyfrowa 201
Tomografia komputerowa 202
Tomografia stożkowa 204
Ultrasonografia 205
Tomografia magnetycznego rezonansu jądrowego 206
Zastosowanie cyfrowych obrazów rentgenowskich i diagnostycznych 207
Uczenie maszynowe i sztuczna inteligencja 209
Prezentacja procedur klinicznych: Wskazania i możliwości zastosowania cyfrowej tomografii objętościowej w endodoncji 211