Wypełniacze. Ilustrowany przewodnik kliniczny

Autor: Gerhard Sattler, Uliana Gout
260 zł
Dostępność : Natychmiast
+ -
  • Oprawa: Twarda
  • Liczba stron: 292
  • Zdjęcia: 375
  • ISBN: 978-83-85700-99-9

W książce zaprezentowano aktualny stan wiedzy i procedury kliniczne niezbędne do zastosowania wypełniaczy na bazie kwasu hialuronowego w zabiegach kształtowania estetyki twarzy. W części praktycznej czytelnik znajdzie szczegółowy opis postępowania ilustrowany szczegółowo zdjęciami, szkicami anatomicznymi. Prezentacje graficzne i fotograficzne znakomicie uzupełniają filmowe zapisy technik iniekcyjnych aktywowane aplikacją wykorzystującą kody QR.

SPIS TREŚCI

Autorzy IV
Wprowadzenie V
Przedmowa do wydania polskiego VII
Podziękowania VIII
Symbole i skróty XI
 

1 Skóra

1.1 Budowa i funkcje skóry 2
1.2 Proces starzenia się skóry 11

2 Anatomia twarzy a proces starzenia się 23

2.1 Twarz a atrakcyjność 24
2.2 Struktury anatomiczne twarzy 29
2.3 Mechanizmy procesów starzenia się twarzy i ich konsekwencje kliniczne 44
2.4 Podsumowanie i implikacje zabiegowe 53

3 Wstrzykiwalne preparaty wypełniające 55

3.1 Wprowadzenie 56
3.2 Rodzaje preparatów wypełniających 58
3.3 Przewodnik po wypełniaczach 60

4 Fotografia medyczna 75

4.1 Ogólne wymagania dotyczące wykonywania fotografii medycznych 76
4.2 Dokumentacja fotograficzna 76
4.3 Fotografia trójwymiarowa (3D) 79

5 Konsultacja 85

5.1 Informacje podstawowe 86
5.2 Sprecyzowanie oczekiwań 86
5.3 Wywiad i badanie 87
5.4 Obiektywizacja i ocena stanu wyjściowego 94
5.5 Planowanie leczenia 94
5.6 Świadoma zgoda na leczenie 95
5.7 Dokumentacja 95

6 Zabieg 97

6.1 Przygotowanie do zabiegu 98
6.2 Warunki wykonania zabiegu 98
6.3 Pozycja i oświetlenie pacjenta 98
6.4 Ergonomia 98
6.5 Akcesoria 98
6.6 Igły i kaniule 100
6.7 Systemy wspomaganego wstrzykiwania 102
6.8 Metody znieczulania 103
6.9 Techniki wstrzykiwania i ich rezultaty 106
6.10 Powikłania i ich leczenie 122
6.11 Porady pozabiegowe 125

7 Zastosowanie miejscowe 127

7.1 Podejście globalne 128
7.2 Czoło 137
7.3 Okolica okołooczodołowa 154
7.4 Środkowy obszar twarzy 174
7.5 Okolica ust 192
7.6 Wskazania specjalne 222

8 Opisy przypadków 235

9 Pomoce dla lekarzy 261

9.1 Formularz dokumentacji zabiegów 262
9.2 Skale oceny estetycznej dla twarzy w stanie spoczynku (Merz) 263

10 Załącznik 273

10.1 Przegląd wypełniaczy i ich producentów 274
10.2 Adresy producentów 274
10.3 Katalog producentów 274
10.4 Źródła ilustracji 274
10.5 Wykaz materiałów wideo 275
10.6 Piśmiennictwo 278