Wypełniacze. Ilustrowany przewodnik kliniczny

Autor: Gerhard Sattler, Uliana Gout
260 zł
Dostępność : Natychmiast

Pełny spis treści - 

Zobacz poniżej

+ -
  • Oprawa: Twarda
  • Liczba stron: 292
  • Zdjęcia: 375
  • ISBN: 978-83-85700-99-9

W książce zaprezentowano aktualny stan wiedzy i procedury kliniczne niezbędne do zastosowania wypełniaczy na bazie kwasu hialuronowego w zabiegach kształtowania estetyki twarzy. W części praktycznej czytelnik znajdzie szczegółowy opis postępowania ilustrowany szczegółowo zdjęciami, szkicami anatomicznymi. Prezentacje graficzne i fotograficzne znakomicie uzupełniają filmowe zapisy technik iniekcyjnych aktywowane aplikacją wykorzystującą kody QR.

SPIS TREŚCI

Autorzy IV
Wprowadzenie V
Przedmowa do wydania polskiego VII
Podziękowania VIII
Symbole i skróty XI
 

1. Skóra

1.1 Budowa i funkcje skóry 2
1.2 Proces starzenia się skóry 11

2. Anatomia twarzy a proces starzenia się 23

2.1 Twarz a atrakcyjność 24
2.2 Struktury anatomiczne twarzy 29
2.3 Mechanizmy procesów starzenia się twarzy i ich konsekwencje kliniczne 44
2.4 Podsumowanie i implikacje zabiegowe 53

3. Wstrzykiwalne preparaty wypełniające 55

3.1 Wprowadzenie 56
3.2 Rodzaje preparatów wypełniających 58
3.3 Przewodnik po wypełniaczach 60

4. Fotografia medyczna 75

4.1 Ogólne wymagania dotyczące wykonywania fotografii medycznych 76
4.2 Dokumentacja fotograficzna 76
4.3 Fotografia trójwymiarowa (3D) 79

5. Konsultacja 85

5.1 Informacje podstawowe 86
5.2 Sprecyzowanie oczekiwań 86
5.3 Wywiad i badanie 87
5.4 Obiektywizacja i ocena stanu wyjściowego 94
5.5 Planowanie leczenia 94
5.6 Świadoma zgoda na leczenie 95
5.7 Dokumentacja 95

6. Zabieg 97

6.1 Przygotowanie do zabiegu 98
6.2 Warunki wykonania zabiegu 98
6.3 Pozycja i oświetlenie pacjenta 98
6.4 Ergonomia 98
6.5 Akcesoria 98
6.6 Igły i kaniule 100
6.7 Systemy wspomaganego wstrzykiwania 102
6.8 Metody znieczulania 103
6.9 Techniki wstrzykiwania i ich rezultaty 106
6.10 Powikłania i ich leczenie 122
6.11 Porady pozabiegowe 125

7. Zastosowanie miejscowe 127

7.1 Podejście globalne 128
7.2 Czoło 137
7.3 Okolica okołooczodołowa 154
7.4 Środkowy obszar twarzy 174
7.5 Okolica ust 192
7.6 Wskazania specjalne 222

8. Opisy przypadków 235

9. Pomoce dla lekarzy 261

9.1 Formularz dokumentacji zabiegów 262
9.2 Skale oceny estetycznej dla twarzy w stanie spoczynku (Merz) 263

10. Załącznik 273

10.1 Przegląd wypełniaczy i ich producentów 274
10.2 Adresy producentów 274
10.3 Katalog producentów 274
10.4 Źródła ilustracji 274
10.5 Wykaz materiałów wideo 275
10.6 Piśmiennictwo 278