QLS 5/2017

20 zł
Dostępność : Natychmiast
+ -
  • Oprawa: Miękka
  • Liczba stron: 64
  • ISSN: 0944-30-10


 

SPIS TREŚCI:

262 Rekonstrukcje w odcinku przednim
Co można uzyskać dzięki licówkom ceramicznym?

D. Edelhoff, O. Prandtner, R. S. Pour, A. Liebermann, M. Stimmelmayr, J.-F. Güth

Opracowanie techniki adhezyjnej i uzupełnień w kolorze zębów zalicza się do największych osiągnięć protetyki stomatologicznej. Istotny wkład w ten rozwój mają mocowane adhezyjnie licówki ceramiczne z różnych materiałów na bazie ceramik krzemianowych. Spektrum wskazań dla licówek ceramicznych (które przez dłuższy czas traktowane były jak uzupełnienia typowo estetyczne) znacznie się poszerzyło, dzięki temu stały się istotną alternatywną dla klasycznych, znacznie bardziej inwazyjnych rekonstrukcji. Obecnie stosuje się je między innymi w celu rekonstrukcji biomechaniki zębów, uzyskania odpowiedniej funkcji czy maskowania silnie przebarwionych zębów po leczeniu endodontycznym.

276 Odsłonięcie granicy preparacji przed pobraniem wycisku
B. Wöstmann, A. Podhorsky, P. Rehmann

Poszczególne materiały i metody odsłaniania granicy preparacji czy poszerzenia kieszonki dziąsłowej przed pobraniem wycisku różnią się przede wszystkim mechanizmem działania. W zależności od położenia granicy preparacji i stanu przyzębia wokół preparowanych zębów można dobrać produkty i sposoby postępowania, uzyskując zadowalające efekty.

284 Rekonturing z wykorzystaniem kompozytu jako optymalizacja estetyczna u dorosłych po leczeniu ortodontycznym
B. Hahn, S. Soliman, G. Krastl

Uzupełnienia po zakończeniu leczenia ortodontycznego mogą stanowić ważny etap dla dalszej optymalizacji efektu estetycznego. Obejmują one poszerzenie zębów w celu zamknięcia diastemy, odbudowę zębów hipoplastycznych, korektę kształtu obszaru szyjek zębowych w przypadku szkód wyrządzonych przez zapalenie przyzębia i odbudowę zębów w przypadku ich abrazji.

294 Szczególne cechy anatomiczne siekaczy i kłów z punktu widzenia leczenia endodontycznego
M. Drefs, H. Steffen

Ze względu na anatomiczną różnorodność leczenie endodontyczne siekaczy i kłów nierzadko niesie ze sobą pewne trudności, które w istotny sposób mogą wpłynąć na prognozę sukcesu. Pewną rolę ogrywa tutaj zarówno zmienność w zakresie ilości korzeni i kanałów korzeniowych - zwłaszcza w siekaczach dolnych - jak i rozwojowe zmiany anatomiczne, takie jak zęby bliźniacze, zęby zlane czy dens invaginatus. Znajomość rodzajów i częstotliwości występowania tych morfologicznych odmian ma kluczowe znaczenie.
 

303 Opracowanie pozostałego fragmentu korzenia zęba w technice socket-shield z wykonaniem okienka na powierzchni wargowej
P. Roe, J.Y.K. Kann, K. Rungcharassaeng

Dwa najczęstsze powikłania implantacji natychmiastowej i osadzenia uzupełnienia tymczasowego w odcinku przednim szczęki to zmiany poziomu i kształtu tkanek miękkich wokół implantu na powierzchni wargowej. Aby zapobiec tym niepożądanym zjawiskom stosowano wiele technik i procedur leczniczych. Jedną z najnowszych metod pozwalających na stabilizację tkanki kostnej i dziąsła na powierzchni wargowej jest technika socket-shield (SST), jednak konieczne opracowanie korzenia może stanowić wyzwanie. Artykuł opisuje technikę chirurgiczną ułatwiającą właściwe opracowanie fragmentu korzenia zęba.
 

312 Zespół pękniętego zęba naśladujący objawy trójdzielno-autonomicznych bólów głowy: opis czterech przypadków
N. Noma, K. Shimizu, K. Watanabe, A. Young, Y. Imamura, J. Khan

Artykuł przedstawia cztery przypadki kliniczne, w których rozpoznano zespół pękniętego zęba, wtórny do urazu okluzyjnego, który objawami naśladował trójdzielno-autonomiczne bóle głowy. Wszyscy pacjenci zostali skierowani przez lekarzy dentystów do Kliniki Bólu Twarzoczaszki Szkoły Stomatologii Uniwersytetu Nihon z powodu nietypowego bólu twarzy. We wszystkich przypadkach objawy były podobne do występujących w trójdzielno-autonomicznych bólach głowy. Jest to pierwotny zespół dolegliwości bólowych głowy charakteryzujący się jednostronnym bólem twarzy oraz objawami ze strony czaszkowego autonomicznego układu nerwowego po tej samej stronie.