Okluzja w Praktyce

Autor: Jan Krzysztof PIETRUSKI
260 zł
Dostępność : Natychmiast

Pełny spis treści - 

Zobacz poniżej

+ -
  • Oprawa: Twarda
  • Liczba stron: 240
  • Zdjęcia: 543
  • ISBN: 978-83-85700-15-9

Przewodnik praktycznej wiedzy z zakresu okluzji. Treści zawarte w kolejnych rozdziałach książki są oparte na wieloletnim doświadczeniu autora, ale również na źródłach zdobywanych przez lata na całym świecie. Oprócz zagadnień stricte stomatologicznych, w opracowaniu poruszone zostały także tematy wiążące zaburzenia funkcjonalne narządu żucia z procesami patologicznymi dotyczącymi całego organizmu. Książka jest przeznaczona przede wszystkim dla lekarzy stomatologów, ale celem umieszczenia w niej wspomnianych powyżej fragmentów jest także uwypuklenie ważkości współpracy stomatologa, czy też zespołu stomatologów, z innymi specjalistami.

SPIS TREŚCI

1. Ewolucja koncepcji okluzyjnych 1
Okluzja w XIX wieku 2
Rozwój instrumentów diagnostycznych, poznanie fizjologii stawów skroniowo-żuchwowych 4
Gnatologia 5
Relacja centralna – ewolucja definicji 7
Prowadzenie przednie, prowadzenie kłowe 7
Filozofia bioestetyczna 8
Uproszczony schemat okluzyjny 10

2. Zarys anatomii narządu żucia 15
Staw skroniowo-żuchwowy 16
Więzadła 19
Mięśnie żucia 20
Inne mięśnie powiązane z narządem żucia 24

3. Definicje 31
Relacja centralna 32
Maksymalne zaguzkowanie 34
Okluzja centralna 34
Okluzja wielostronnie chroniona 35
Płaszczyzna okluzyjna 36
Linia Campera 36
Płaszczyzna frankfurcka 37
Naturalna pozycja głowy 37
Strona pracująca, strona balansująca 37
Pionowy wymiar zwarcia 39
Pozycja spoczynkowa żuchwy 39
Szpara spoczynkowa 39
Koperta funkcjonalna 41
Dysfunkcja i parafunkcja 43

4. Podstawy diagnostyki funkcjonalnej 55
Płaszczyzna górnego łuku zębowego 56
Asymetrie 60
Diagnostyka 71
Wywiad stomatologiczny 71
Kliniczne badanie stomatologiczne 76
Palpacyjne badanie mięśni 76
Badanie SSŻ 81
Mapa bólu Rocabado 81
Badanie ruchomości SSŻ 84
Objawy akustyczne w SSŻ 87
Ocena stanu uzębienia 93
Określenie stabilnej ortopedycznej pozycji SSŻ 96
Zależność pomiędzy okluzją a SSŻ 102
Diagnostyka fizjoterapeutyczna 106
Rentgenodiagnostyka 113

5. Określenie stabilniej pozycji ortopedycznej SSŻ u pacjentów z dysfunkcją zwarciową 123
Działania stomatologiczne 124
Szyny stabilizujące/terapeutyczne 126
Szyny dzielone 131
Szyny dystrakcyjne 133
Szyny repozycjonujące 133
Ćwiczenia – autoterapia 135
Działania z zakresu fizjoterapii 137
Diagnostyka 137
Metody terapeutyczne 143
Fizykoterapia 143
Terapia manualna 147
Igłoterapia 147
Kinezyterapia 147

6. Dodatkowe metody i narzędzia diagnostyczne 159
Badania obrazowe SSŻ 160
Zdjęcie pantomograficzne 160
Badanie CBCT 163
Badanie MRI 164
Artykulatory i łuki twarzowe 169
Cyfrowe systemy rejestracji parametrów ruchów żuchwy 172
Przyszłość systemów rejestracji i odtwarzania ruchów funkcjonalnych żuchwy 180
Rejestracja kontaktów zwarciowych 182

7. Korekta zwarcia, ekwilibracja 189
Zabieg ekwilibracji 191
Eliminacja kontaktów przedwczesnych 194
Ekwilibracja wewnątrzustna 194
Regulacja kontaktów w OC 199
Stabilność relacji zwarciowych u pacjentów z implantami 207

8. Wpływ nieprawidłowości okluzyjnych na przyzębie 211
Badania 212
Uraz zgryzowy a zapalenie przyzębia 213
Zaburzenia zwarciowe a choroby miazgi 219

9. Dysfunkcja zwarciowa a czynniki psychogenne 223
Stres emocjonalny a TMD 224
Dysocjacyjne zaburzenia ruchu i czucia 225
Zaburzenia występujące pod postacią somatyczną 225