QLS 6/2020

30 zł
Dostępność : Natychmiast
+ -
  • Oprawa: Miękka
  • Liczba stron: 64
  • ISSN: 0944-3010

SPIS TREŚCI

324 Wstępne postępowanie w przypadku urazów zębów: co trzeba, powinno się i można zrobić
Gabriel Krastl, Andreas Filippi, Roland Weiger

W przypadku urazów zębów wczesne postępowanie w dniu urazu ma decydujący wpływ na gojenie i w ten sposób również rokowanie zębów. Niewłaściwe, odroczone w czasie i/lub niespójne leczenie często ma daleko idące konsekwencje, których nie można cofnąć w późniejszym czasie, nawet przy dużym wysiłku, zwłaszcza u dzieci i młodzieży. W większości przypadków nierealne lub niemożliwe jest, aby pacjent dotarł na czas do placówki wyspecjalizowanej w zaopatrywaniu urazów zębów. Z tego powodu obowiązkiem każdego lekarza jest postawienie odpowiedniej wstępnej diagnozy i leczenie urazów zębów w gabinecie, nawet jeżeli nie mają codziennego doświadczenia w tej kwestii. Artykuł służy jako przewodnik wczesnego zaopatrzenia urazów zębów. Wykorzystuje trzyetapowe podejście, aby zilustrować, które działania są absolutnie konieczne (TRZEBA), które w idealnych warunkach powinny być wykonane (POWINNO SIĘ) i te, które nie są najważniejsze, lecz można je wykonać (MOŻNA), jeżeli dysponujemy wystarczającym czasem, umiejętnościami i doświadczeniem, a także mamy odpowiedni sprzęt oraz inne materiały. W celu dalszego leczenia lekarze powinni realnie ocenić ograniczenia swoich możliwości kompleksowego leczenia urazów zębów i, jeżeli jest to konieczne, powinni skierować pacjenta do specjalisty lub wyspecjalizowanego ośrodka leczenia urazów. 

336 Interceptywne leczenie starcia zębów: poprawiony protokół techniki pełnego wstrzykiwania kompozytu (full molding technique)
Didier Dietschi, Carlo Massimo Saratti

Współczesne podejście do leczenia starcia zębów ma na celu zatrzymanie postępu choroby na wczesnym etapie i zastosowanie środków zapobiegawczych lub w przypadku, gdy jest na to za późno, przeprowadzenie
interwencji z podejścia interceptywnego. Ważne jest, aby uniknąć konieczności pełnego leczenia protetycznego z dodatkowym usunięciem tkanek zęba, co wiąże się z potencjalnymi powikłaniami biologicznymi. Ponieważ objawy starcia zębów są często widoczne u młodych pacjentów, leczenie interceptywne ma ogromny potencjał w zakresie wczesnej stabilizacji progresji starcia zębów przy użyciu metody niewymagającej preparacji i żywic kompozytowych. Dodatkową zaletą tej metody (biorąc pod uwagę fakt, że starcie zębów jest patologią trwającą całe życie) jest przystępna cena i łatwość utrzymania. Wśród licznych możliwości odbudowy startych zębów za pomocą żywic kompozytowych ostatnio wzrasta zainteresowanie technikami wykorzystującymi kształtki (pojedyncze lub pełne) ze względu na ich skuteczność i prostotę. W artykule opisano modyfikacje podstawowej techniki pełnego wstrzykiwania (full molding technique) w celu uniknięcia większości niedociągnięć tej metody, a mianowicie odkształcenia kształtek, czasochłonnego usuwania nadmiarów na powierzchniach międzyzębowych i punktach stycznych oraz możliwej niewystarczającej precyzji w kształtowaniu anatomii powierzchni okluzyjnych. Kontrole po roku i 3 latach w obu zaprezentowanych przypadkach potwierdziły funkcjonalność oraz estetykę uzyskaną za pomocą tej techniki.

358 Trójwymiarowa magiczna charakteryzacja – 3D Magic MakeUp: tworzenie naturalności i charakteryzacja monolitycznych uzupełnień CAD/CAM
Paulo Kano, Priscila Thiemi Saito Campos, Emerson Lacerda da Silva, Rafael da Silva Ferro, Sillas Duarte

368 Uzupełnienia tymczasowe w stomatologii dziecięcej
Richard Steffen, Alina Paganini

W ramach zaopatrzenia zębów bardzo często zmuszeni jesteśmy sięgać po materiały tymczasowe, jeżeli ze względu na zaistniałą sytuację nie ma możliwości wykonania uzupełnienia docelowego. W piśmiennictwie nie można jednak znaleźć konsensusu na temat ich stosowania, metod oraz wyboru konkretnego materiału. Stosowanie rozwiązań tymczasowych jest wskazane zwłaszcza w stomatologii dziecięcej. W artykule przedstawiono przegląd dotyczący różnych rodzajów uzupełnień oraz ich zastosowania u dzieci.

376 Cukier rafinowany – cenna energia czy fizjologiczna bzdura?
Bettina K. Wölnerhanssen

Zbyt duża ilość spożywanego cukru prowadzi do uszkodzenia różnych organów. Oprócz próchnicy cukier powoduje także przyrost masy ciała i jest współodpowiedzialny za zaburzenia metaboliczne, w tym zaburzenia tolerancji glukozy aż po diabetes mellitus, zaburzenia gospodarki lipidowej krwi, nadciśnienie tętnicze, stłuszczenie wątroby oraz zwiększa ryzyko chorób sercowo-naczyniowych. Spożywanie cukru należy natychmiast zredukować, przy czym możliwe jest jego częściowe zastąpienie innymi źródłami cukru. Sztuczne słodziki nie są jednak obojętne, a ich stałe stosowanie ma niekorzystny wpływ na przemianę materii oraz florę jelitową. Bardziej korzystne są naturalne środki słodzące, takie jak ksylitol, erytrytol i inne rzadziej stosowane cukry.