QLS 5/2020

30 zł
Dostępność : Natychmiast
+ -
  • Oprawa: Miękka
  • Liczba stron: 64
  • ISSN: 0944-3010

SPIS TREŚCI

260 Technika iniekcji żywicy: nowatorska koncepcja wykonywania estetycznych uzupełnień
Douglas A. Terry, John M. Powers, Markus B. Blatz

Techniki wstrzykiwania płynnej żywicy kompozytowej stanowią uproszczoną, precyzyjną i przewidywalną metodę wytwarzania naturalnie wyglądających uzupełnień kompozytowych przy jednoczesnym skróceniu czasu wizyt w gabinecie. Chociaż nie jest to rozwiązanie wszystkich wyzwań związanych z odbudowami, ta technika stanowi alternatywne rozwiązanie w różnych sytuacjach klinicznych dla pacjenta i dla lekarza.

276 Estetyka z wykorzystaniem mikro uzupełnień
Anabell Bologna, Rafael Laplana

Artykuł przedstawia etapy wykonania minimalnie inwazyjnych mikro uzupełnień porcelanowych w celu odbudowy uśmiechu młodej pacjentki.

286 Zastosowanie artykulatora w analizie i leczeniu zaburzeń okluzyjnych
Wolfgang Boisserée, Werner Schupp

Zaburzenia okluzyjne wynikają często z rozbieżności pomiędzy zgryzem nawykowym a fizjologiczną (centralną) pozycją głów stawowych. W przypadku konieczności przeprowadzenia wstępnego leczenia okluzyjnego artykulator umożliwia praktyczną analizę sytuacji zgryzowej. W celu uzyskania miarodajnych wyników lekarz musi wykonać trójwymiarowe skany lub pobrać wyciski, zarejestrować zwarcie przy użyciu łuku twarzowego oraz zarejestrować kęsy zwarciowe ustalające relację szczęki i żuchwy w fizjologicznej pozycji stawowej. Technik dentystyczny potrzebuje natomiast dokładne modele i elementy umożliwiające ich precyzyjny montaż w artykulatorze. Jeżeli powierzchnie zgryzowe wymagają korekty, terapeutyczną pozycję szczęki i żuchwy można bez problemu przenieść z artykulatora na cyfrowy proces roboczy w celu wykonania szyny pozycjonującej.

302 Możliwości i ograniczenia w leczeniu z wykorzystaniem aparatu Aligner
Ralf J. Radlanski

Leczenie ortodontyczne z wykorzystaniem nakładek Aligner uznawane jest obecnie za niezawodną, standardową metodę postępowania, które sprawdza się nie tylko u osób dorosłych, ale także u młodzieży i dzieci. Możliwe stało się to przede wszystkim dzięki cyfryzacji wszystkich etapów roboczych, aż do wykonania
aparatu. Cyfrowa symulacja wyniku leczenia sugeruje w wielu przypadkach łatwy przebieg całej procedury, jednak istotny wpływ na nią mają także uwarunkowania biologiczne, fizyczne zasady biomechaniki ortodontycznej oraz względy materiałowe. W artykule przedstawiono możliwości, ale i ograniczenia leczenia z wykorzystaniem aparatów Aligner oraz zaprezentowano kilka przykładów z praktyki.

314 Wpływ odżywiania na powstawanie i rozwój erozji
Adrian Lussi, Nadine Schlüter

W artykule przedstawiono wpływ odżywiania na powstawanie i rozwój erozji oraz udzielono odpowiedzi na pytanie, jakich pokarmów nie należy spożywać, aby uniknąć zmian erozyjnych.