QLS 5/2019

30 zł
Dostępność : Natychmiast
+ -
  • Oprawa: Miękka
  • Liczba stron: 64
  • ISSN: 0944-30-10

SPIS TREŚCI:

266 Wysokość zwarcia: podejmowanie decyzji w trakcie planowania leczenia i wskazówki dotyczące postępowania
M. Calamita, CH. Coachman, N. Sesma, J. Kois

Kwestia zmian wysokości zwarcia lub też jego wymiaru pionowego (occlusal vertical dimension, OVD) jest jednym z najbardziej kontrowersyjnych tematów w stomatologii odtwórczej. Wskazania do modyfikacji OVD mogą występować w każdym przypadku wymagającym zrównoważenia estetyki zębów i twarzy, stworzenia miejsca dla planowanych uzupełnień i poprawy relacji zwarciowych. Celem artykułu jest przedstawienie krytycznego przeglądu piśmiennictwa dotyczącego wysokości zwarcia oraz podanie niezbędnych obiektywnych i subiektywnych parametrów klinicznych, w oparciu o które pracują lekarz praktyk i technik dentystyczny w trakcie leczenia związanego z modyfikacjami OVD.

282 Zaopatrzenie odcinka przedniego z zastosowaniem minimalnie inwazyjnego chirurgicznego wydłużenia koron i licówek ceramicznych o poszerzonym zasięgu: opis przypadku
S. Rinke, H.J. Joit

W ramach zaopatrzenia odcinka przedniego nierzadko konieczna jest nie tylko korekta czy modyfikacja ubytków w zakresie tkanek twardych, lecz także optymalizacja asymetrii tkanek miękkich. W przypadku takich złożonych przypadków koncepcje minimalnie inwazyjne mogą skrócić czas leczenia oraz zredukować obciążenie dla pacjenta i ryzyko powikłań biologicznych. W artykule zaprezentowano metodę łączoną, polegającą na minimalnie inwazyjnym wydłużeniu koron z użyciem instrumentów do osteotomii z końcówkami dźwiękowymi oraz zaopatrzeniu zębów w licówki ceramiczne o poszerzonym zasięgu z dwukrzemianu litu wzmacnianego tlenkiem cyrkonu w celu skorygowania ich kształtu i ustawienia. Przestrzegając specyficznych dla danej sytuacji ograniczeń w zakresie wskazań (wystarczająca szerokość dziąsła przyczepionego, wielkość istniejących ubytków) metoda ta stanowi cenną alternatywę dla znanych opcji leczenia zębów przednich.

 

296 Nowoczesne środki pomocnicze w stomatologii estetycznej: Digital Smile Design jako narzędzie planowania i komunikacji
I. Frank

Rosnące zainteresowanie nowoczesnym leczeniem stomatologicznym sprawia, że coraz ważniejsze staje się wykorzystywanie narzędzi wspomagających diagnostykę i komunikację pomiędzy lekarzem, pacjentem a technikiem dentystycznym, umożliwiających uzyskanie odtwarzalnych wyników. W artykule przedstawiono cztery możliwości pozwalające przygotować cyfrowy mock-up jeszcze przed rozpoczęciem leczenia. Metody te omówiono na przykładzie konkretnych przypadków klinicznych.

310 Kosmetyczne rekonturowanie dla uzyskania estetyki w odcinku przednim
J.C. Pontons-Melo, G. Atzeri, F.M. Collares, R. Hirata

Kosmetyczne rekonturowanie oparte na enameloplastyce zębów naturalnych jest zabiegiem o walorach estetycznych, który można uznać za ekonomiczny i bezpieczny. Lekarz musi nie tylko przywrócić harmonię uśmiechu, ale przy planowaniu leczenia wziąć także pod uwagę odbudowę funkcji. Jednym ze sposobów rekonturowania jest technika addytywna z bezpośrednim użyciem kompozytu w celu poprawy ostatecznego rezultatu estetycznego leczenia. Spośród rodzajów terapii, które są oferowane w gabinetach stomatologicznych kosmetyczne rekonturowanie jest metodą zachowawczą z niskim kosztem biologicznym i finansowym, który jednocześnie zapewnia dobre wyniki funkcjonalne i estetyczne. Artykuł opisuje przypadek kliniczny obejmujący enameloplastykę oraz bezpośrednie użycie kompozytu w celu poprawy równowagi i harmonii uśmiechu.