QLS 4/2020

30 zł
Dostępność : Natychmiast
+ -
  • Oprawa: Miękka
  • Liczba stron: 64
  • ISSN: 0944-3010

SPIS TREŚCI

196 Przypadek i zespół w estetyce stomatologicznej
Konrad Meyenberg, Christian Ramel, Karin Wolleb, Frank Paqué, Nicola Pietrobon, Reto Michel

200 Wykonanie licówek z płynnego kompozytu techniką wstrzykiwania
Enrique Diaz, Julian Conejo, Julio Flores, Markus B. Blatz 

Zęby uszkodzone na skutek erozji i bruksizmu można zaopatrzyć w estetyczne licówki z płynnego kompozytu w oparciu o odpowiednią koncepcję okluzyjną i zasady estetyki. W artykule przedstawiono kliniczne zastosowanie techniki wstrzykiwania płynnego kompozytu. Jest to nowoczesna metoda pozwalająca na minimalnie inwazyjną rehabilitację całego uzębienia.

214 Wpływ jasności zębów i pozycji warg na postrzeganie atrakcyjności uśmiechu
Orestes Sakellaropoulos, Panagiotis Lagouvardos

Kontekst: Jasność zębów oraz odległość wargi górnej i dolnej od linii szyjek i brzegów siecznych zębów szczęki są czynnikami determinującymi atrakcyjność uśmiechu. Cel pracy: Badanie dotyczy oceny powiązania powyższych czynników z atrakcyjnością uśmiechu i ocenia możliwy wpływ płci, wieku, zawodu i poziomu wykształcenia na postrzeganie atrakcyjności uśmiechu. Materiały i metody: Niemal idealny uśmiech dorosłej kobiety rasy kaukaskiej został zmieniony tak, aby uzyskać różne obrazy z różnicami w jasności zębów oraz pozycji wargi górnej i dolnej. Obrazy zostały losowo zebrane na trzech slajdach po cztery, siedem i pięć obrazów na każdym z nich i przedstawione 130 uczestnikom badania, aby ocenili najbardziej atrakcyjny oraz najmniej atrakcyjny uśmiech. Zebrane dane analizowano pod kątem różnic pomiędzy płcią, wiekiem, zawodem i poziomem wykształcenia. Wyniki: Odsetek najbardziej atrakcyjnych uśmiechów dla pozycji wargi dolnej był niemal równy dla większości pozycji górnej wargi z różnicą jedynie pomiędzy grupami wiekowym (P > 0,05). Najmniej atrakcyjnymi uśmiechami były te z pozycją wargi górnej 3 mm powyżej linii szyjek zębów, z różnicami jedynie pomiędzy grupami zawodowymi (P < 0,001). Wnioski: Wyniki badania wskazują, że jasność zębów pozytywnie wpływa na atrakcyjność uśmiechu. Pozycja wargi dolnej 0 do 1 mm od brzegów siecznych zębów szczęki jest uważana za bardziej atrakcyjną. Odległość wargi dolnej jest ściśle związana z atrakcyjnością uśmiechu. Płeć, zawód i poziom wykształcenia nie miały znaczącego wpływu na postrzeganie, jednak wiek miał wpływ.

226 Koncepcja PROA: uzupełnienie protetyczne połączone z aparatem ortodontycznym
Andrés Sánchez-Monescillo, Sillas Duarte Jr

Artykuł opisuje alternatywną technikę wspomaganego komputerowo projektowania i wytwarzania (CAD/CAM) kombinowanego uzupełnienia protetycznego połączonego z aparatem ortodontycznym (prosthetic restoration with orthodontic appliance, PROA). Ta koncepcja pozwala na użycie elementów ortodontycznych, takich jak zamki, zaczepy lub inne rodzaje aparatów ortodontycznych na różnych rodzajach uzupełnień protetycznych. Koncepcja PROA ma na celu zmniejszenie problemów związanych z leczeniem odtwórczym przy konieczności leczenia ortodontycznego. Proponowana koncepcja zapewnia lekarzom odpowiednią kontrolę i umożliwia zaplanowanie leczenia interdyscyplinarnego, które prowadzi do osiągnięcia idealnego kształtu, formy i proporcji przy jednoczesnym wykonywaniu ruchów ortodontycznych.

232 Nagły przypadek endodontyczny w praktyce stomatologicznej Część 2: Leczenie
Gabriel Tulus, Stefan Verch, Dirk Zipprich, Paula Perlea, Carol Davila, Frank Sanner

W drugiej części artykułu omówiono krok po kroku postępowanie w nagłych przypadkach endodontycznych
w praktyce stomatologicznej. Metoda ta obejmuje zazwyczaj kontrolę bólu poprzez znieczulenie oraz preparację dojścia do nieposzerzonego lub leczonego już wcześniej systemu endodontycznego wraz ze specjalnym leczeniem instrumentalnym i farmakologicznym. W rzadkich przypadkach, kiedy z obiektywnych przyczyn nie ma możliwości wykonania wymienionych powyżej zabiegów lub ryzyko jest zbyt wysokie, należy podjąć próbę wyeliminowania bólu poprzez podanie odpowiednich leków lub miejscowe długotrwałe znieczulenie.

242 Zastosowanie przezroczystej kształtki do wykonania wkładu z żywicy kompozytowej
Carlos Alberto Jurado, Jose Villalobos Tinoco, Akimasa Tsujimoto, Wayne Barkmeier,
Nicholas Fischer, Mark Markham

Wykonanie wkładu koronowo-korzeniowego jest istotne przy odbudowie zębów po leczeniu endodontycznym.
W zębach po leczeniu endodontycznym często dochodzi do znacznego zniszczenia zębiny koronowej i korzeniowej. W efekcie konieczne jest wzmocnienie pozostałych struktur zęba w celu poprawy rokowania późniejszej odbudowy protetycznej. Szerokość i wysokość wkładu koronowo-korzeniowego musi być starannie zaplanowana, aby wykonać docelowe uzupełnienie protetyczne. Bezpośrednia odbudowa za pomocą wkładu z żywicy kompozytowej wykonana „z wolnej ręki” w warunkach gabinetu jest zabiegiem trudnym i czasochłonnym. Przedstawiony w artykule opis przypadku obejmuje kliniczne zastosowanie techniki z użyciem przezroczystej kształtki w celu wykonania wkładu koronowo-korzeniowego o idealnym kształcie i wielkości za pomocą techniki wstrzykiwania kompozytu.

250 Odchudzać się jak lekarz dentysta!
Johan Wölber, Roland Frankenberger

Nadwaga staje się poważnym problemem zdrowotnym nie tylko w krajach rozwiniętych. Ponieważ lekarze dentyści często spotykają pacjentów z nadwagą – a i sami mogą być dotknięci tym problemem – bardzo ważne dla obu stron są oparte na dowodach naukowych strategie redukcji wagi. Pojawia się zatem pytanie, jakie strategie odżywiania wybrałby lekarz dentysta, aby schudnąć i wspomóc jednocześnie zdrowie jamy ustnej. W artykule omówiono i oceniono ze stomatologicznego punktu widzenia pięć opartych na dowodach naukowych i popularnych sposobów odżywiania: dietę low fat, dietę low carb/ketogeniczną, dietę paleo, dietę wegańską i pełnowartościową dietę roślinną.