QLS 4/2019

30 zł
Dostępność : Natychmiast
+ -
  • Oprawa: Miękka
  • Liczba stron: 64
  • ISSN: 0944-30-10

SPIS TREŚCI:

198 Kompleksowe minimalnie inwazyjne leczenie białych i brązowych przebarwień powstałych na skutek fluorozy u nastolatka
G. Sammarco

Lekarze bardzo często spotykają się z białymi przebarwieniami na zębach (white discolorations, WDs). Najczęstszymi przyczynami tego stanu są fluoroza, wczesna demineralizacja, hipomineralizacja trzonowcowo-siekaczowa (MIH) oraz uraz lub infekcja związana z zębami mlecznymi. W przypadkach ciężkich przebarwień szkliwa na ogół stosowane jest leczenie inwazyjne, takie jak odbudowy z żywicy kompozytowej czy licówki porcelanowe. Artykuł opisuje kompleksowe minimalnie inwazyjne leczenie zębów szczęki dotkniętych fluorozą u nastolatka. Wykonano wybielanie, mikroabrazję oraz infiltrację żywicą. Zadowalający wynik kliniczny umożliwił uniknięcie bardziej inwazyjnych i kosztownych zabiegów.

206 Preparacja zębów pod licówki ceramiczne: kiedy mniej znaczy więcej
A. Farias-Neto, F.C. Dantas de Medeiros, l. Vilanova, M.S. Chaves, J.J. Freire Batista de Araujo

W artykule przedstawiono protokół pozwalający na uzyskanie zachowawczej preparacji pod licówki ceramiczne krok po kroku, określonej jako technika oparta na mock-up. Taka metoda bierze pod uwagę ostateczny pożądany kształt licówki, co skutkuje znacznie mniej inwazyjnym opracowaniem zęba.

216 (Prawie) niewidoczna proteza szkieletowa – Update
K. Böning

Pomimo zastrzeżeń, jakie budzą protezy z klamrami lanymi, przy dobrym planowaniu, regularnej opiece następowej i dobrym prowadzeniu pacjenta ten rodzaj uzupełnień protetycznych jest korzystną finansowo alternatywną dla innych rekonstrukcji. W wielu przypadkach odpowiedni dobór klamer, rodzaju prowadzenia i ich modyfikacji jest w stanie sprostać także wysokim wymaganiom estetycznym. Właśnie to próbowano wykazać w tym artykule.

228 Skuteczne metody zapobiegania próchnicy wczesnego okresu dzieciństwa
Y. Wagner

W Niemczech już 13,7% 3-latków i 46,3% dzieci rozpoczynających edukację szkolną posiada ubytki próchnicowe. Dzieci cierpią na ból zębów oraz zaburzenia podczas jedzenia, mówienia i snu, co wpływa negatywnie na ich ogólny stan zdrowia, rozwój i jakość życia. Dlatego nowe metody zapobiegania próchnicy powinny koncentrować się na ciężarnych i matkach małych dzieci oraz propagować zdrowie jamy ustnej już od momentu narodzin. Celem jest, oprócz faktycznego zapobiegania próchnicy, wczesne rozpoznawanie i hamowanie dalszego rozwoju ubytków próchnicowych. W artykule zaprezentowano oparte na dowodach naukowych strategie zapobiegania próchnicy i najnowsze zalecenia.

236 Ból i gojenie rany
M. Tröltzsch, K. Meßlinger

Niezwykle ważne w codziennej praktyce stomatologicznej jest – obok znajomości podstaw anatomicznych – także zrozumienie fizjologii przewodnictwa (zwłaszcza nerwu trójdzielnego), bólu oraz procesu gojenia rany. Przewodnictwo bodźców nocyceptywnych odbywa się za pośrednictwem różnych substancji semiochemicznych, które są następnie przetwarzane na poziomie ośrodkowym i prowadzą do powstania odczuć bólowych w mózgu. Tym samym możliwe jest zahamowanie bólu w zakresie obwodowym i ośrodkowym poprzez zażycie odpowiednich leków.

244 Odbudowa przebarwionych zębów przednich leczonych endodontycznie: minimalnie inwazyjna koncepcja chemomechaniczna
F. Del Curto, G.T. Rocca, I. Krejci

Istnieją różne metody poprawy estetyki przebarwionych zębów przednich z martwą miazgą. Należą do nich (zewnętrzne lub wewnętrzne) wybielanie nieinwazyjne, wykonanie uzupełnień kompozytowych z wolnej ręki oraz bardziej złożone rozwiązania protetyczne, takie jak licówki czy korony pełne. Nowoczesne systemy chairside wykorzystujące technologię CAD/CAM oraz nowe przygotowane przemysłowo bloczki kompozytowe w połączeniu z nowoczesną techniką adhezyjną, w porównaniu z uzupełnieniami tradycyjnymi w postaci koron na wkładach korzeniowych, pozwalają zmniejszyć koszty finansowe i biologiczne. W artykule przedstawiono sposób połączenia tych nowych materiałów z wewnętrznym lub zewnętrznym wybielaniem nieinwazyjnym w celu odbudowy przebarwionego martwego siekacza przyśrodkowego.