QLS 3/2019

30 zł
Dostępność : Natychmiast
+ -
  • Oprawa: Miękka
  • Liczba stron: 64
  • ISSN: 0944-30-10

SPIS TREŚCI:

134 Przedłużenie mostu metodą bezpośrednią – rozwiązania sprawdzone w praktyce
W. Bücking

W 2011 roku u pacjentki wykonano w szczęce mosty metalowo-ceramiczne na implantach o zasięgu x-16-15-14 i 13-x-11-x-x-23-x-25 oraz pełnoceramiczną koronę częściową na ząb 26. Rekonstrukcje służyły wiele lat. Z czasem ząb 26 uległ zapaleniu miazgi i posiadał zainfekowaną furkację III stopnia, przez co musiał zostać usunięty. Po zaleczeniu rany poekstrakcyjnej pojawiło się pytanie o celowość rekonstrukcji powstałego braku. Oprócz implantacji w obszarze 26 z podniesieniem dna zatoki szczękowej i wykonania korony metalowo-ceramicznej 26, jako alternatywę rozważano zastosowanie implantu i wykonanie mostu do zęba 28 dowieszonego do zęba 25 za pośrednictwem zasuwki. Pacjentce bardzo przeszkadzał widoczny podczas uśmiechu brak w korytarzu policzkowym, a ponieważ prowadziła bardzo intensywne życie zawodowe, poprosiła o zastosowanie jak najmniej obciążającego rozwiązania. Jakie uzupełnienie protetyczne najlepiej spełniłoby oczekiwania tej pacjentki?

138 Zaczepy adhezyjne jako alternatywa dla klasycznej ruchomej protezy częściowej kotwiczonej na zasuwach: od planowania do sukcesu
D. Bogena

Tradycyjna proteza częściowa na zasuwach jest jednym ze standardowych rozwiązań w zakresie ruchomych uzupełnień protetycznych. Do najczęstszych poważnych powikłań w przypadku konstrukcji opartych na zasuwach należy złamanie okoronowanego zęba filarowego zaopatrzonego w zasuwę. Wydaje się, że ryzyko złamania zęba filarowego można wyeliminować dzięki zewnątrzkoronowemu zakotwiczeniu zasuwy w postaci zaczepu adhezyjnego – z uwagi na minimalnie inwazyjną preparację mikroretencyjną, która obejmuje wyłącznie szkliwo. Sukces tego rodzaju uzupełnienia możliwy jest do uzyskania tylko przy bardzo dokładnym przestrzeganiu zasad na każdym etapie postępowania. W artykule opisano standardową procedurę leczenia, począwszy od diagnostyki i planowania poprzez preparację oraz kontrolę jakości aż do adhezyjnego mocowania i wizyt kontrolnych.

150 Leczenie starcia zębów: nowe podejście diagnostyczne
N. Perakis, G. Mignani, F. Zicari

Celem artykułu jest prezentacja innowacyjnej, prostej oraz oszczędzającej koszty techniki możliwej do wykonania w gabinecie stomatologicznym. Połączenie funkcjonalnego okluzyjnie mock-up wykonanego z żywicy diakrylowej, w której usunięcie nadmiarów żywicy z przestrzeni międzyzębowych jest szybkie i łatwe. Dzięki takiemu jednoetapowemu podejściu można uzyskać przewidywalne rezultaty estetyczne, fonetyczne oraz funkcjonalne od początku leczenia i utrzymać je przez wszystkie dalsze etapy.

166 Nieinwazyjne interdyscyplinarne leczenie przebarwionego i częściowo startego uzębienia
A. Imbelloni, R. Iafrate, C. Luzi

Artykuł opisuje zespołowe podejście interdyscyplinarne (ortodonta, technik dentystyczny, protetyk) do leczenia pacjenta z atrycją siekaczy żuchwy powikłaną zgryzem głębokim, redukcją bocznych sekstantów w obu łukach, diastemą i tremami w odcinku przednim szczęki oraz znacznie przebarwionymi zębami. Poziom tkanek dziąsła oraz nieprawidłowa pozycja zębów zostały skorygowane leczeniem ortodontycznym, a zęby dotknięte abrazją i przebarwione zostały odbudowane za pomocą 20 licówek addycyjnych; struktura zęba, żywotność oraz poziom kości zostały zachowane. Nie wykonano uzupełnień tymczasowych, a podczas preparacji zębów oraz pobierania ostatecznych wycisków nie było potrzeby zastosowania znieczulenia. Protokół leczenia pokazuje jak w sposób zachowawczy i wygodny można rozwiązać problemy strukturalne i estetyczne.

178 Zastosowanie estetycznych licówek w przypadku odbudowy ortodontycznej
D. Bertazzo, A. Conti

Ceramiczne licówki z dwukrzemianu litu są szczególnie zalecane w przypadkach skojarzonego leczenia ortodontyczno-protetycznego. Ze względu na swoje właściwości mechaniczne, dwukrzemian litu zapewnia dobrą trwałość w przypadku uzupełnień zastosowanych do zmiany pionowego wymiaru zwarcia oraz funkcji.