QLS 2/2020 Dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej

20 zł
Dostępność : Natychmiast

Obecnie czasopismo dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej. 

+ -
  • Oprawa: Miękka
  • Liczba stron: 64
  • ISSN: 0944-3010

SPIS TREŚCI:

68 Zdejmowanie pojedynczych koron w kierunku osiowym

W. Bücking

Możliwość zdjęcia pojedynczej korony bez uszkodzeń zależy przede wszystkim od rodzaju cementowania. Nie jest to możliwe w przypadku mocowania adhezyjnego przy użyciu cementu kompozytowego. Najważniejszym aspektem podczas zdejmowania korony jest jednak to, czy uda się zastosować siłę wzdłuż osi zęba filarowego (wektor siły) tak, aby nie doszło do złamania korony lub zęba względnie złamania korzenia czy pionowej śruby w przypadku rekonstrukcji na implancie. Jak należy zatem chwycić pojedynczą koronę, by móc ją bez problemu zdjąć?

76 Zaopatrzenie pojedynczych braków zębowych z zastosowaniem bezpośrednich uzupełnień kompozytowych bez metalu, ceramiki oraz włókna szklanego – Część 2: Dowieszki w przypadku braków międzyzębowych

H.J. Staehle

W drugiej części artykułu opisano nową metodę zamykania pojedynczych braków zębowych z zastosowaniem bezpośrednich dowieszek kompozytowych bez metalu, ceramiki oraz włókna szklanego. Na przykładzie konkretnego przypadku klinicznego zaprezentowano krok po kroku wewnątrzustne wykonanie i mocowanie adhezyjne dowieszki przygotowanej wyłącznie z kompozytu (kategoria II nowego podziału uzupełnień kompozytowych służących do zamykania braków zębowych) oraz możliwości i ograniczenia tego rodzaju uzupełnień.

90 Leczenie ubytków przyszyjkowych niepróchnicowego pochodzenia: kiedy, jak i dlaczego

M. Peumans, G. Politano, B.Van Meerbeek

Ubytki przyszyjkowe niepróchnicowego pochodzenia są powszechną patologią spowodowaną zmianą stylu życia i diety. Częstość występowania i rozległość utraty tkanek w okolicy szyjki zwiększa się wraz z wiekiem. Ogólnie zakłada się, że zmiany te nie są spowodowane pojedynczym czynnikiem, lecz ich kombinacją. Pośród czynników uważanych za odpowiedzialne za powstawanie i postępowanie ubytków NCCL są biokorozja (erozja), tarcie (abrazja) oraz ewentualne naprężenia okluzyjne (abfrakcja). Lekarze powinni postępować zgodnie ze schematem, aby uzyskać dokładną diagnozę oraz określić etiologię wieloczynnikowych ubytków NCCL. W badaniach klinicznych wykazano, że rodzaj materiału kompozytowego wydaje się nie mieć znacznego wpływu na postępowanie kliniczne przy wypełnieniach ubytków NCCI. Znacznie ważniejsze jest właściwe wykonanie zabiegu przez lekarza.

114 Choroba Parkinsona

C. Rostetter, G. Eisele, S.Schippling, J. Schenkel

Idiopatyczna choroba Parkinsona (ICP) jest drugą najczęściej występującą chorobą neurodegeneracyjną. Główną przyczyną motorycznych objawów ICP jest niedobór dopaminy w jądrach podstawnych, który prowadzi do zesztywnienia, drżenia i akinezji. Kompleksowa patologia i neurodegeneracja w różnych obszarach mózgu przyczynia się do pojawienia wielu niemotorycznych objawów ICP. W artykule przedstawiono przegląd choroby i możliwości leczenia.

120 Precyzyjny wycisk analogowy – strategie unikania błędów

H.-J. Wenz, T. Schreiber

Chociaż dokładność i spektrum wskazań dla wycisków cyfrowych są coraz większe, pobieranie tradycyjnych wycisków analogowych nadal stanowi jedną z najczęściej przeprowadzanych procedur w gabinecie stomatologicznym – i nie zanosi się, aby miało się to zmienić w ciągu najbliższych lat, również ze względów ekonomicznych. Zderzenie z techniką cyfrową jeszcze raz uwidoczniło, jak ważne dla precyzyjnego odwzorowania preparacji jest jej prawidłowe odsłonięcie i brak zanieczyszczeń w tym obszarze. To podkreśla duże znaczenie przygotowania tkanek przyzębia oraz odpowiednich działań w zakresie wszystkich tkanek w ramach pobierania wycisku w warunkach klinicznych.