QLS 2/2019

30 zł
Dostępność : Natychmiast
+ -
  • Oprawa: Miękka
  • ISSN: 0944-30-10


 

SPIS TREŚCI:

68 Prezentacja przypadku
A. Blomberg, M. Zuppardi

Sytuacja wyjściowa: Życzeniem pacjentki była poprawa kształtu, długości i koloru zębów, aby jej uśmiech stał się piękniejszy.

70 Rekonstrukcje kompozytowe wzmacniane włóknem
E. Wirsching

Mosty kompozytowe wzmacniane włóknem to minimalnie inwazyjna metoda wykonywania stałych rekonstrukcji pojedynczych braków zębowych, która jak dotąd nie jest często stosowana. Ten rodzaj zaopatrzenia stanowi dodatkową alternatywę dla złożonego leczenia z wykorzystaniem implantów i pełnoceramicznych mostów adhezyjnych. W artykule przedstawiono obszary zastosowania mostów kompozytowych wzmacnianych włóknem szklanym, techniki ich wykonywania oraz możliwości wykorzystania w codziennej praktyce stomatologicznej.

82 Leczenie hipomineralizacji trzonowcowo-siekaczowej: czy sprawdza się technika adhezyjna?
R. Heinrich-Weltzien, J. Kühnisch

Złamania szkliwa przed i po okresie wyrzynania zębów spowodowane przez hipomineralizację trzonowcowo-siekaczową (MIH) to, obok ubytków próchnicowych, jedna z najczęstszych przyczyn podjęcia leczenia protetycznego w wieku dziecięcym i młodzieżowym. W licznych badaniach in vitro uzyskano w ostatnich latach istotne informacje na temat mikromorfologii oraz zmian chemicznych i fizykalnych szkliwa zmienionego na skutek hipomineralizacji, co pozwoliło na ujednolicenie zaleceń dotyczących leczenia. Nieprzezierności spowodowane przez MIH nie wymagają stosowania żadnych zabiegów, natomiast w przypadku pęknięć szkliwa często wskazane jest podjęcie takich kroków.

92 Bruksizm u dzieci i młodzieży
Ch. Hirsch

Tematem artykułu jest spotykane często w codziennej praktyce zjawisko bruksizmu u dzieci i młodzieży. Ponieważ jego definicja nadal nie jest jednoznaczna, wymieniane w piśmiennictwie dane dotyczące chorobowości i zapadalności są bardzo różne. Etiopatogeneza bruksizmu nie jest dokładnie poznana, co w znacznym stopniu ogranicza możliwości zapobiegania i leczenia przyczynowego.

98 Licówki wykonywane techniką iniekcji kompozytu flow jako prototypy licówek ceramicznych
C.A. Jurado, G.G. Perez, H.U. Valenzuela, J.V. Tinoco

Uzupełnienia protetyczne z kompozytu typu flow wykonywane techniką iniekcji mają liczne zastosowania w stomatologii. Artykuł prezentuje krok po kroku sposób wykonania licówek kompozytowych, które mogą być użytkowane jako długoczasowe uzupełnienia tymczasowe przed wykonaniem docelowych uzupełnień ceramicznych. Takie prototypowe uzupełnienia tymczasowe mają wiele zalet: mogą zostać wykorzystane do oceny i osiągnięcia efektu estetycznego zgodnego z oczekiwaniami pacjenta przed wykonaniem uzupełnień ostatecznych.

110 Leczenie protetyczne zębów abrazyjnych z zastosowaniem bardzo przeziernego tlenku cyrkonu
M. Waldecker, O. Mattikau, W. Bömicke

W artykule opisano leczenie protetyczne zębów abrazyjnych, przede wszystkim w kontekście odpowiedniego postępowania, dostosowanego do ubytku. Wykonano między innymi monolityczne uzupełnienia z tlenku cyrkonu trzeciej generacji, które pozwoliły uzyskać zadowalający efekt estetyczny i czynnościowy przy jednoczesnej ochronie istniejących tkanek twardych zęba. Dzięki rezygnacji z licowania ceramicznego na powierzchniach zgryzowych można było dodatkowo uniknąć takich powikłań technicznych, jak na przykład odpryski.

122 Skuteczność toksyny botulinowej podanej w punkt Yonsei przy leczeniu uśmiechu dziąsłowego
H. Al Wayli

Celem badania była ocena skuteczności pojedynczej dawki toksyny botulinowej (BTX) podanej w punkt Yonsei w leczeniu uśmiechu dziąsłowego (gummy smile, GS). W okresie 24 miesięcy w prywatnej klinice zakwalifikowano do leczenia 45 pacjentek. Trzy jednostki toksyny botulinowej typu A (BTX-A) na stronę (90 połówek twarzy) początkowo podano w punkt Yonsei. Pacjentki były ponownie ocenianie po 2, 12, 24 i 36 tygodniach po iniekcji.