QLS 1/2021

30 zł
Dostępność : Natychmiast
+ -
  • Oprawa: Miękka
  • Liczba stron: 68
  • ISSN: 0944-3010

SPIS TREŚCI

4 Nieinwazyjna estetyka kompozytowa w odcinku przednim: szczegółowa analiza przypadku krok po kroku
Dawid Pisuk

Artykuł przedstawia alternatywną metodę leczenia dla uzupełnień pośrednich, jaką jest nieinwazyjna wymiana starych rekonstrukcji kompozytowych w odcinku przednim i bezpreparacyjne licowanie kompozytem zębów w celu zmiany ich kształtu i koloru, z respektowaniem zasad zawartych w technice warstwowej, opierających się na optyce naturalnego uzębienia. Opisano etapy adhezyjnego przygotowania podłoża, stratyfikacji w przypadku zarówno techniki zaawansowanej, jak i uproszczonej, wykonywania naturalnej mikro- i makrostruktury, procedury polerowania w celu uzyskania stabilnych estetycznie i naturalnych efektów. W artykule położono nacisk na istotne szczegóły techniczne wpływające na przewidywalność pracy.

14 LEKKA STOMATOLOGIA: minimalnie inwazyjna kompleksowa terapia uśmiechu w nawigowanym postępowaniu cyfrowym: opis przypadku
Bartosz Cerkaski, Anna Kuśnierczak, Francis Gray Coachman, Christian Coachman

W artykule przedstawiono nową strategię kliniczną polegającą na minimalnie inwazyjnym odtworzeniu prawidłowych relacji zębowych, zmianie kształtu zębów górnych i dolnych oraz estetyki twarzy u młodego dorosłego pacjenta. Etapy postępowania obejmowały cyfrową diagnozę, planowanie Digital Smile Design i przeprowadzenie w pełni nawigowanej cyfrowo terapii w systemie pracy łączącym leczenie ortodontyczne oraz rekonstrukcyjne. W pierwszej fazie opracowano wizualny idealny model terapeutyczny i przygotowano się do wykonania prób i testów. W fazie terapeutycznej, aby maksymalizować oszczędność tkanek, zęby zostały przesunięte w bardziej korzystne funkcjonalnie i rekonstrukcyjnie położenie (Invisalign, DSD Clin-Check Edition), a następnie odtworzone za pomocą ulepszonej techniki iniekcji płynnego kompozytu (DSD Direct, Flow Composite Injection). Wizualnie nawigowane projektem DSD przesunięcie zębów nakładkami ortodontycznymi umożliwia pozostawienie odpowiedniej przestrzeni rekonstrukcyjnej dla kompozytu i brak mechanicznych ingerencji w tkanki zębów. Leczenie było bardziej przewidywalne, a efekty bezpośrednio odzwierciedlały projekt i symulacje wykonane podczas planowania leczenia.

28 Zastosowanie Włókna Kompozytowego: opis przypadku
Marcin Aluchna

W artykule opisano krok po kroku wykonanie mostu adhezyjnego z wykorzystaniem Włókna Kompozytowego.

34 Irygacja kanałów korzeniowych – kluczowy etap postępowania podczas leczenia endodontycznego
Grzegorz Witkowski

Płukanie jest jednym z istotniejszych etapów leczenia kanałowego. To od tego jak przeprowadzimy ten proces w dużej mierze zależy nasz sukces jako klinicystów. W artykule przedstawiono techniki pracy zwiększające skuteczność postępowania klinicznego.

42 Dilaceracja siekacza przyśrodkowego – odległy wynik leczenia ortodontyczno-chirurgicznego osoby dorosłej
Piotr Fudalej, Ewa Węgrodzka

Leczenie zatrzymanego siekacza przyśrodkowego z dilaceracją korzenia zaczyna się zwykle przed 10. rokiem życia. W związku z tym opisy leczenia osób dorosłych z powyższym rozpoznaniem są rzadkie. W artykule przedstawiono opis leczenia oraz 9-letni wynik po zakończeniu terapii 19-letniej pacjentki z zatrzymanym prawym siekaczem przyśrodkowym w szczęce (ząb 11), przetrwałym prawym mlecznym siekaczem przyśrodkowym w szczęce (ząb 51), zaburzeniem linii pośrodkowej górnej oraz niedoborem miejsca w górnym i dolnym łuku zębowym. Ząb 11 miał dilacerację korzenia, która była prawdopodobną przyczyną zatrzymania.

52 Interdyscyplinarna stomatologia estetyczno-funkcjonalna: protokół postępowania dla zespołu ortodontyczno-protetycznego
Marcin Joniec, Emilia Joniec

Obecnie coraz większa grupa pacjentów wymaga leczenia interdyscyplinarnego, gdzie wspólnymi siłami ortodonta, stomatolog odtwórczy, periodontolog, implantolog, technik dentystyczny, a czasami lekarz medycyny estetycznej, czy lekarz ogólny, biorą udział w ustaleniu optymalnego planu i sekwencji leczenia. Artykuł przedstawia wytyczne współpracy ortodonty i stomatologa odtwórczego pokazując jak ważne jest określenie wspólnych celów, poznanie własnych możliwości, ale też ograniczeń. Opracowanie kompleksowej sekwencji leczenia jest kluczowe do realizacji celów estetycznych, funkcjonalnych oraz spełnienia oczekiwań pacjenta.