QLS 1/2020 NAKŁAD WYCZERPANY

0 zł
Dostępność : Chwilowo niedostępny
  • Oprawa: Miękka
  • Liczba stron: 64
  • ISSN: 0944-3010

SPIS TREŚCI:

4 Prezentacja przypadku
S.J. Chu, D.P. Tarnow, M.N. Hochman, A.J. Mieleszko

8 Zaopatrzenie pojedynczych braków zębowych z zastosowaniem bezpośrednich uzupełnień kompozytowych bez metalu, ceramiki oraz włókna szklanego

Część 1: Jednoskrzydłowe poszerzenie zębów (kategoria 1) 

H.J. Staehle

W ramach bezpośredniego zamykania braków metodami zachowawczymi można stosować różne rodzaje uzupełnień, które dzielą się na pięć kategorii. Oprócz dowieszek kompozytowych i zblokowanych uzupełnień bez metalu, ceramiki i włókien szklanych (kategorie II do V) można wybrać także opcję poszerzenia zębów (kategoria I). W artykule opisano techniczne etapy robocze, zalety i wady oraz zalecenia kliniczne dla tej ostatniej kategorii.

24 Przyzębie a ceramiczne uzupełnienia adhezyjne: kluczowe aspekty pozwalające uniknąć problemów dziąsłowych

M. Lobo, O.S. de Andrade, J.M. Barbosa, R. Hirata

Niezależnie od tego, czy pacjenci posiadają zęby zdrowe, odbudowane, rekonstrukcje na implantach, czy
inny rodzaj uzupełnień protetycznych: podstawowym celem leczenia stomatologicznego powinien być
zdrowy oraz stabilny stan przyzębia. Celem artykułu jest zaprezentowanie kluczowych aspektów periodontologicznych, na które należy zwrócić uwagę wykonując uzupełnienia adhezyjne z ceramiki o różnej grubości. W dalszej części zostaną także omówione poszczególne etapy, które są niezbędne dla uzyskania stabilnego pod względem periodontologicznym wyniku leczenia. Przedstawiono tutaj przegląd podstawowych zasad periodontologicznych mających znaczenie dla wykonywanych metodą bezpośrednią lub pośrednią adhezyjnych uzupełnień ceramicznych oraz omówiono ich znaczenie kliniczne.

38 Odtworzenie braku zęba 31: opis przypadku

M. Aluchna

W artykule – na podstawie konkretnej sytuacji klinicznej – opisano metodę postępowania podczas
odtwarzania braku siekacza przyśrodkowego żuchwy z wykorzystaniem standardowej kształtki,
a także nowej generacji włókien syntetycznych – „Włókna Kompozytowego”.

42 Szybkie wybielanie: znaczenie hermetycznego i szczelnego wypełnienia tymczasowego

A. Traviglia, D. Re, L. De Micheli, A.E. Bianchi, C. Coraini

Celem badania było wykazanie wpływu adhezyjnego wypełnienia tymczasowego na efektywność reakcji
wybielania, niezależnie od stosowanego środka wybielającego i udowodnienie, że możliwe jest uzyskanie szybkiego wybielania poprzez przestrzeganie protokołu opartego na technice stopniowego wybielania
walking bleach specjalnie zmodyfikowanego, nie tyle przez rodzaj używanej mieszaniny, lecz przez pełne wykorzystanie wydajności reakcji dysproporcjonowania nadtlenku wodoru. Wyniki udokumentowanych
przypadków klinicznych przedstawionych w niniejszym artykule pokazują skuteczność tej metody, którą można osiągnąć podczas pojedynczej sesji, jednocześnie zmniejszając prawdopodobieństwo konieczności przeprowadzenia leczenia kilkuwizytowego, tak jak w tradycyjnie wykonywanym zabiegu.

56 Mobilna fotografia stomatologiczna: prosta forma dokumentacji i komunikacji

Louis S. Hardan, Carol Moussa

Fotografia cyfrowa stała się w ostatnich latach nieodzownym narzędziem na wielu płaszczyznach. W stomatologii fotografię można wykorzystywać na wiele sposobów, z korzyścią zarówno dla pacjenta,
jak i zespołu zaangażowanego w leczenie. Na przykład, można dzięki niej w prosty i przejrzysty sposób
przedstawić abstrakcyjne koncepcje. Wykonane zdjęcia muszą być jednak odpowiedniej jakości. W artykule omówiono aparaty w smartfonach oraz pokazano, w jaki sposób można wykorzystać koncepcję fotografii stomatologicznej wraz z urządzeniem Smile Lite MDP. W dalszej części przedstawiono różne obszary zastosowania fotografii stomatologicznej, na przykład w celu dokumentacji lub komunikacji z laboratorium protetycznym. Na koniec udowodniono, że mobilna fotografia stomatologiczna nie ogranicza się tylko do zadań czysto medycznych, lecz może być wykorzystana także do celów artystycznych.