QLS 1/2019

30 zł
Dostępność : Natychmiast
+ -
  • Oprawa: Miękka
  • ISSN: 0944-30-10


 

SPIS TREŚCI:

8 Prezentacja przypadku
I. Sailer, V. Fehmer

Młoda pacjentka straciła prawy siekacz przyśrodkowy w szczęce (ząb 11) na skutek wypadku w dzieciństwie. Po leczeniu ortodontycznym i przed zaopatrzeniem protetycznym utraconego zęba 11 ukształtowano odpowiedni kształt dziąsła w okolicy przęsła, to znaczy zgodny z profilem wyłaniania uzupełnienia protetycznego.

10 Mock-up typu full-mouth: dynamiczny element diagnostyczny pozwalający na przetestowanie funkcji i estetyki w przypadku kompleksowych rehabilitacji protetycznych z podniesieniem wysokości zwarcia
G. Fabbri, G. Cannistraro, C. Pulcini, R. Sorrentino

Mock-up to element diagnostyczny pozwalający na przetestowanie w jamie ustnej planowanego uzupełnienia protetycznego. Ponieważ pozwala on zarówno zobaczyć, jak i poczuć rekonstrukcję, w znacznym stopniu ułatwia komunikację lekarza z pacjentem. Mock-up umożliwia ponadto szybkie i łatwe porównanie sytuacji klinicznej przed i po leczeniu, dzięki czemu lekarz może kontrolować czynnościowe aspekty leczenia. Celem artykułu jest wyjaśnienie, w jaki sposób należy wykorzystać wax-up typu full-mouth do przetestowania wszystkich czynnościowych i estetycznych parametrów złożonych rehabilitacji protetycznych z podniesieniem wysokości zwarcia.

22 Kompozyty bulk fill
N. Ilie, J. Manhart

Artykuł stanowi przegląd najmłodszej klasy materiałów złożonych, czyli światłoutwardzalnych kompozytów bulk fill (BFK). można je polimeryzować w znacznie grubszych porcjach niż tradycyjne kompozyty. Należy jednak pamiętać, że ich grubość nie może być dowolna – jedna warstwa powinna mieć maksymalnie 4 do 5 mm. Kompozyty bulk fill dzielimy na materiały o niskiej lepkości (płynne) oraz o wysokiej lepkości (plastyczne), a obie grupy różnią się postępowaniem klinicznym. Wypełnienia wykonane z BFK o niskiej lepkości należy dodatkowo pokrywać na powierzchni okluzyjnej warstwą tradycyjnego kompozytu lub BFK o wysokiej lepkości, ponieważ charakteryzują się ogólnie gorszymi właściwościami mechanicznymi niż kompozyty BFK o wysokiej lepkości.

32 Update traumatologia: prawidłowe zdejmowanie szyn
F. Saccardin, Ch. Dettwiler, T. Connert, A. Filippi

Zęby przemieszczone w wyniku urazu należy jak najszybciej zszynować. Zastosowanie kompozytu mocującego w kolorze zębów sprawia, że szyna jest niewidoczna, jednak utrudnia jej zdjęcie w sposób oszczędzający szkliwo. Aby lepiej uwidocznić przejście pomiędzy kompozytem a szkliwem można wykorzystać fluorescencyjne właściwości niektórych kompozytów. W artykule przedstawiono poszczególne etapy szybkiego zdejmowania szyn z zastosowaniem tzw. Fluorescence-aided Identification Technique.

40 Złamania licowanych rekonstrukcji z tlenku cyrkonu
S. Rinke

Złamania licowania rekonstrukcji na bazie tlenku cyrkonu są istotnym problemem klinicznym. Dostępne dane kliniczne pokazują, że liczbę złamań w obrębie licowania można w dużej mierze zredukować dzięki wystarczająco dużemu kształtowi anatomicznemu podbudowy oraz długiemu chłodzeniu podczas wypalania ceramiki licującej lub stosując technikę tłoczenia warstwy licującej.

54 Tymczasowe zaopatrzenie zębów leczonych endodontycznie – prosta sprawa czy ważny etap leczenia?
Ch.R. Gernhardt, H. Jäger, K. Brandt

Istotnym aspektem każdego leczenia endodontycznego jest tymczasowe, prowizoryczne zamknięcie otworu trepanacyjnego. Zamknięcie systemu endodontycznego jest ważne nie tylko w okresie pomiędzy kolejnymi wizytami aż do obturacji, lecz także jako ostateczne zamknięcie po zakończeniu leczenia endodontycznego do momentu wykonania ostatecznego uzupełnienia protetycznego. Nadrzędnym celem jest stworzenie szczelnego, chroniącego przed bakteriami zamknięcia, które będzie stabilne także przy obciążeniu okluzyjnym. Bardziej korzystne pod względem szczelności i zabezpieczenia przed bakteriami są materiały adhezyjne niż tradycyjne.