Periodontologiczna terapia regeneracyjna

Autor: Anton Sculean
168 zł 50 zł
Dostępność : Natychmiast
+ -
  • Oprawa: Twarda
  • Liczba stron: 304
  • Zdjęcia: 718
  • ISBN: 978-83-85700-91-3


Profesor Anton Sculean wraz z zespołem wybitnych specjalistów prezentuje metodykę postępowania klinicznego w terapii regeneracyjnej przyzębia. Dokonuje przeglądu technik i materiałów, analizuje prognozy i czynniki ryzyka, przyczyny komplikacji i nowe trendy w dziedzinie technik regeneracyjnych. Książka ta może być bardzo pomocna w podejmowaniu decyzji dotyczącej doboru odpowiedniego materiału czy techniki, co związane jest z dużą różnorodnością możliwych do wykorzystania materiałów i procedur zabiegowych.

 

SPIS TREŚCI

1 Wstęp 1

2 Antomia przyzębia 5

3 Gojenie rany i regeneracja przyzębia 25

4 Sterowana regeneracja tkanek: koncepcja biologiczna i zastosowanie kliniczne w ubytkach śródkostnych 47

5 Sterowana regeneracja tkanek: zastosowanie w furkacjach 57

6 Biologia preparatu Emdogain® 69

7 Zastosowanie białek matrycy szkliwa w ubytkach śródkostnych: leczenie regeneracyjne oparte na biologii 89

8 Zastosowanie białek matrycy szkliwa w ubytkach furkacji 103

9 Leczenie recesji dziąsłowych z zastosowaniem sterowanej regeneracji tkanek lub preparatu Emdogain® 119

10 Rola materiałów wszczepowych w regeneracyjnej terapii przyzębia 135

11 Procedury skojarzone w regeneracyjnej chirurgii przyzębia 147

12 Zastosowanie kliniczne i techniki w regeneracyjnej terapii przyzębia 159

13 Inżynieria tkanek miękkich: czynniki wzrostu 193

14 Nowe metody eksperymentalne w regeneracji tkanek przyzębia 215

15 Rokowanie i czynniki ryzyka w regeneracyjnej terapii przyzębia 231

16 Projektowanie płata i techniki szycia dla optymalizacji wyników procedur rekonstrukcyjnych 241

17 Regeneracja przyzębia: ryzyko powikłań i nowe trendy w chirurgii 259

18 Techniki mikrochirurgiczne w regeneracyjnej terapii przyzębia 275