Estetyczna rehabilitacja uzupełnieniami stałymi Analiza estetyczna T.1

Autor: Mauro Fradeani
210 zł 150 zł
Dostępność : Natychmiast
+ -
  • Oprawa: Twarda
  • Liczba stron: 352
  • Zdjęcia: 1136


(...) Dr Fradeani zebrał w tej bogato ilustrowanej publikacji najlepsze standardy estetyczne wywodzące się z wielu kontynentów, prezentując wyniki odpowiadające w równym stopniu wszystkim pacjentom i lekarzom z różnych grup kulturowych. Tekst jest zredagowany zarówno praktycznie, jak i systematycznie. Rozpoczyna się od powitania pacjenta w gabinecie i opisuje krok po kroku analizę estetyczną oraz techniczne aspekty leczenia. Dr Fradeani obrał na potrzeby tej książki bardzo przejrzystą formę prezentacji. Poszczególne przykłady kliniczne zostały szczegółowo opisane. W ten sposób udało mu się przekazać ogromną wiedzę, zebraną podczas długoletnich doświadczeń w gabinecie stomatologicznym i pracowni protetycznej. (...)
Ze Słowa wstępnego Gerarda J. Chiche

SPIS TREŚCI

Od Autora 7
Słowo wstępne 8
Wprowadzenie 9
Podziękowania 10
Wstęp 18

Rozdział 1 Komunikacja z pacjentem
Mauro Fradeani 21
Budowanie zaufania 22
Życzenia 24
Oczekiwania 24
Komunikacja 26
Budowanie świadomości 26
Historia choroby i wywiad 28
Diagnoza i plan leczenia 28
Prognoza i zgoda pacjenta 30

Rozdział 2 Analiza twarzy
Mauro Fradeani, Marcantonio Corrado 35
Perspektywa przednia 36
Linie referencyjne 36
Symetria i różnorodność 38
Dysharmonia pozioma 40
Dysharmonia pionowa 44
Proporcje twarzy 44
Perspektywa boczna 50
Profil 50
Linia E 52
Kąt nosowo-wargowy 52
Wargi 54
Analiza cefalometryczna 56

Rozdział 3 Analiza zębowo-wargowa
Mauro Fradeani 63
Ruchomość warg 64
Widoczność zębów w pozycji spoczynkowej 70
Brzegi sieczne 74
Krzywizna brzegów siecznych vs warga dolna 74
Wypukła krzywizna brzegów siecznych 74
Płaska lub negatywna krzywizna brzegów siecznych 76
Profil brzegów siecznych 84
Linia śmiechu 86
Niska-średnia-wysoka linia śmiechu 86
Uśmiech dziąsłowy 92
Szerokość uśmiechu 96
Korytarz policzkowy 100
Linia międzysieczna vs linia pośrodkowa 102
Płaszczyzna okluzyjna vs linia warg 106

Rozdział 4 Analiza fonetyczna
Mauro Fradeani 117
Głoska m 118
Wymiar pionowy 118
Poziom brzegów siecznych 120
Głoska I 122
Poziom brzegów siecznych 122
Głoska f/w 124
Poziom i profil brzegów siecznych 124
Głoska s 128
Ruch żuchwy i ustawienie zębów 128
Wymiar pionowy 130

Rozdział 5 Analiza zębów
Mauro Fradeani, Giancarlo Barducci 137
Górne i dolne zęby przednie 138
Linia międzysieczna w szczęce i żuchwie 138
Typy kształtów zębów 140
Kolor 144
Iluzja optyczna
Wpływ zmiany koloru na postrzeganie wielkości zębów 148
Struktura powierzchni 152
Zęby szczęki 154
Siekacze przyśrodkowe 154
Kształty zębów 154
Wielkość 156
Proporcje 156
Symetria i odbicie lustrzane 158
Brzegi sieczne 162
Profil brzegów siecznych 162
Siekacze boczne 164
Kły 166
Iluzja optyczna
Iluzja różnic wielkości w wyniku zmiany powierzchni i konturów 170
Kompozycja zębów 182
Proporcje między zębami 182
Złote proporcje 182
Iluzja optyczna
Iluzja optyczna w postrzeganiu zmian proporcji wielkości zębów 186
Powierzchnie styczne i kąty międzysieczne 188
Nachylenie osi 190
Pozycja i ustawienie zębów 192
Stłoczenia zębów 194
Iluzja optyczna
Wąskie przestrzenie międzyzębowe 196
Szparowatość 198
Iluzja optyczna
Szerokie przestrzenie międzyzębowe 200
Zęby żuchwy 208
Siekacze i kły 208
Proporcje i kontury zębów 208
Ustawienie zębów 210
Brzegi sieczne 214
Aspekty czynnościowe 218
Warunki zgryzowe 218
Pozycja maksymalnego zaguzkowania 218
Relacja centralna 218
Zwarcie centralne 218
Prowadzenie zębów przednich 220
Nadzgryz pionowy i poziomy 224
Estetyka i funkcja 230

Rozdział 6 Analiza dziąsła
Mauro Fradeani 243
Cechy anatomiczne 244
Dziąsło brzeżne 244
Dziąsło przyczepione 244
Błona śluzowa wyrostka zębodołowego 244
Charakterystyczne cechy anatomiczne 246
Kolor 246
Struktura dziąsła 246
Kształt 246
Architektura 246
Biotypy przyzębia 246
Zdrowe tkanki dziąsła 248
Zapalenie dziąsła 248
Kontur brzegu dziąsłowego 250
Równoległość 250
Symetria 250
Zenit dziąsła brzeżnego 260
Brodawki międzyzębowe 264
Kontur brzegu dziąsłowego
Przypadki kliniczne 270
Kontur brzegu dziąsłowego
Bezzębne wyrostki zębodołowe 278
Ubytki bezzębnego wyrostka zębodołowego 278
Kontur brzegu dziąsłowego – bezzębne wyrostki zębodołowe
Tradycyjny most 280
Postępowanie przed ekstrakcją 280
Ekstrakcja nieurazowa 280
Natychmiastowe kondycjonowanie 282
Postępowanie po ekstrakcji 286
Kondycjonowanie odroczone 286
Kompensacja chirurgiczna 290
Kompensacja protetyczna 292
Kontur brzegu dziąsłowego – bezzębne wyrostki zębodołowe
Uzupełnienia stałe na implantach 294
Implantacja 294
Pozycja i rozmieszczenie implantów 294
Brodawki międzyzębowe 294
Średnica implantu 296
Głębokość wprowadzania implantu 296
Nieoptymalna pozycja implantu 296
Postępowanie przed ekstrakcją 298
Ekstrakcja bezurazowa 298
Kompensacja ortodontyczna 298
Implantacja natychmiastowa 300
Odsłonięcie implantu i wprowadzenie nadbudowy 302
Optymalne uzupełnienia tymczasowe 304
Uzupełnienia ostateczne 306
Postępowanie po ekstrakcji 310
Ubytki wyrostka zębodołowego 310
Kompensacja chirurgiczna 310
Kompensacja protetyczna 314

Przewodnik prawidłowego wykonania protokołu estetycznego 323