Endodoncja.pl 3/2019

30 zł
Dostępność : Natychmiast
+ -
  • Oprawa: Miękka
  • Liczba stron: 64
  • ISSN: 1895-3387

SPIS TREŚCI:


136 Wybielanie zębów leczonych endodontycznie
P.N. Paqué, T. Attin

Przebarwione zęby leczone endodontycznie można rozjaśnić wykorzystując różne metody wybielania wewnętrznego. Techniki te są już stosowane od ponad 150 lat. Zebrane doświadczenia i odkryte potencjalne ryzyko pozwalają dobrać najbardziej właściwą technikę wybielania. Obecnie najbardziej popularnymi metodami wybielania wewnętrznego są technika walking bleach, inside/outside bleaching i in-office-bleaching. Oczekiwane efekty można omówić z pacjentem jeszcze przed podjęciem leczenia. W zależności od klinicznej sytuacji wyjściowej można nakreślić również prognozy, trudności i granice wybielania.
 

147 Historia wybielania
E. Cogo, P. Sibilla, R. Turrini

Na podstawie badań, które potwierdziły bezpieczeństwo metod wybielania ilość takich zabiegów diametralnie wzrosła i jednocześnie pojawiło się na rynku wiele nowych produktów tego typu. Stosowane obecnie materiały bazują na nadtlenku wodoru i nadtlenku mocznika w różnych stężeniach. W zależności od producenta produkty do wybielania mogą zawierać także środki do znoszenia nadwrażliwości, takie jak azotan potasu czy fluorki.

150 Skutki uboczne wewnętrznego wybielania zębów
E. Cogo, P. Sibilla, R. Turrini

W artykule omówiono skutki uboczne wewnętrznego wybielania zębów, m. in. wpływ na istniejące rekonstrukcje adhezyjne, resorpcje korzenia,cementy stosowane do zamykania perforacji, czy wpływ na powierzchnię implantu. 

158 Diagnostyka rentgenowska: nierozpoznana perforacja i powikłanie podczas płukania kanału
S. Bürklein

Wykonane i przedstawione w artykule zdjęcia rentgenowskie ujawniają rzekomo niepowikłany przebieg
leczenia kanałowego (zdjęcie diagnostyczne, zdjęcie pomiarowe, zdjęcie kontrolne). Pomimo częściowo różnych projekcji nie udało się rozpoznać via falsa i zweryfikować zewnątrzkorzeniowego położenia materiału wypełniającego kanał. Ciągła projekcja materiału wypełnieniowego na centrum zęba sprawiła, że nikt początkowo tego nie podejrzewał. Należy być świadomym ograniczeń obrazowania radiologicznego (zarówno dwuwymiarowego jak i trójwymiarowego) i pamiętać, że procesy patologiczne mogą niekiedy pozostać niezauważone. 


162 Wpływ materiału do wypełnienia wstecznego na wynik chirurgicznej resekcji wierzchołka
G. Billis, B.S. Chong

Celem przedstawionego badania była ocena wpływu materiału do wypełnienia wstecznego (root-end filling, REF) na wynik chirurgicznej resekcji wierzchołka. Zebrano przypadki chirurgicznej resekcji wierzchołka korzenia wykonane w prywatnej praktyce specjalizującej się w endodoncji, w których wypełnienie wsteczne
wykonano tymczasowym materiałem odbudowującym (intermediate restorative material, IRM) (Grupa 1)
lub mineralnym agregatem trójtlenkowym (MTA) (Grupa 2). Gojenie oceniono na zdjęciach rentgenowskich
po 12 i 24 miesiącach. 


174 Leczenie endodontyczne zębów mlecznych
J. Kühnisch, R. Heinrich-Weltzien

Celem artykułu jest określenie aktualnych zaleceń dotyczących postępowania klinicznego w zakresie
kompleksu miazgowo-zębinowego zębów mlecznych. W przypadku bezobjawowych zębów mlecznych z próchnicą w pobliżu miazgi preferuje się obecnie niepełne czy selektywne usunięcie próchnicy. Jeżeli jednak dojdzie do perforacji miazgi w zębinie próchnicowej, wskazane jest przeprowadzenie pulpotomii. Sprawdzonym rozwiązaniem jest w takich przypadkach amputacja miazgi koronowej, a następnie zatamowanie krwawienia siarczanem żelaza (III). Po ustaniu krwawienia można pokryć miazgę korzeniową bioaktywnym cementem endodontycznym. Przy prawidłowym wskazaniu (i przeciwwskazaniu) odsetek sukcesu leczenia endodontycznego zębów mlecznych jest bardzo wysoki.


184 Mtwo: przegląd piśmiennictwa
B. Mahmoodi, M. Hülsmann

Mtwo system wielopilnikowy ze stopu niklowo--tytanowego (NiTi), stosowany w technice single-lenght. W artykule omówiono na podstawie dostępnych badań skuteczność czyszczenia, wpływ na zmianę kształtu kanału korzeniowego, podatność na złamania, pękanie oraz czas pracy z zastosowaniem tych pilników. W zakresie zmiany kształtu, skuteczności czyszczenia i podatności na złamania uzyskano podobnie dobre wyniki jak dla innych systemów NiTi. Preparacja z wykorzystaniem pilników Mtwo jest wyraźnie bardziej czasochłonna, ponadto system ten powoduje więcej pęknięć niż inne pilniki.