Endodoncja.pl 2/2019

30 zł
Dostępność : Natychmiast
+ -
  • Oprawa: Miękka
  • Liczba stron: 64
  • ISSN: 1895-3387

SPIS TREŚCI:

68 Wzrost temperatury podczas leczenia endodontycznego
S. Falckenberg, D. Sonntag

Podczas leczenia endodontycznego może dojść do znacznego wzrostu temperatury w kanale korzeniowym, który może nieść ze sobą poważne konsekwencje. Ciepło może być celowo generowane podczas działań terapeutycznych lub stanowić efekt uboczny stosowania ultradźwięków lub instrumentów rotacyjnych. Taki celowy lub wynikający z podejmowanych zabiegów wzrost temperatury może powodować nieodwracalne szkody w obrębie przyzębia, jeżeli temperatura w tkankach okołokorzeniowych wzrośnie ponad 10˚C na dłużej niż 1 minutę. Przekroczenie tego progu prowadzi w obrębie wyrostka zębodołowego do martwicy z osteolizą, a następnie często do ankylozy w wyniku zwiększonej apozycji kości. W artykule przedstawiono na podstawie dostępnego piśmiennictwa przegląd powstawania i wpływu temperatury podczas poszczególnych etapów leczenia oraz odpowiednie zalecenia dotyczące samego leczenia.

78 Martwica tkanek po usunięciu gutaperki metodą termiczną: etiologia, klinika i postępowanie
R. Livada, K. Hosn, J. Shiloah, K. M. Anderson

Wiele zębów leczonych endodontycznie wymaga zaopatrzenia w mocowany wewnątrzkanałowo wkład, którego zadaniem jest polepszenie retencji odbudowy koronowej. Konieczne jest wówczas usunięcie gutaperki z koronowego odcinka kanału, na przykład metodą termiczną. Stosowanie wysokiej temperatury niesie ze sobą ryzyko przeniesienia ciepła do pobliskich struktur przyzębia oraz powstania nieodwracalnych uszkodzeń aparatu zawieszeniowego, szczególnie zębów z cienkimi ścianami zębiny. W artykule opisano kliniczne i histologiczne aspekty oraz postępowanie w trzech przypadkach martwicy tkanek po termicznym usunięciu gutaperki.

86 Procedura endodontyczna, protetyczna i chirurgiczna po urazie zęba przedniego: opisy przypadków z i bez zachowania zęba
T. Englbrecht, Ch. Mehl, J. Basel, S. Harder

Z uwagi na eksponowaną pozycję w obrębie twarzoczaszki zęby przednie stosunkowo często ulegają urazom. Wydarzenie takie stawia lekarza przed sporym wyzwaniem, ponieważ musi ocenić, czy dany ząb można zachować, czy nie. Jeżeli nie ma możliwości zachowania zęba, należy go zrekonstruować w tym tak wymagającym pod względem estetycznym obszarze. W artykule zaprezentowano koncepcje postępowania endodontycznego, protetycznego i chirurgicznego, niezależnie od różnych sytuacji wyjściowych. Na przykładzie konkretnych przypadków klinicznych przedyskutowano także ryzyko i możliwości poszczególnych opcji leczenia.

96 Przebarwienia zębów o podłożu endodontycznym: etiologia, diagnostyka, leczenie
T. Weinberger, M. Hülsmann

Przebarwienia tkanek twardych zębów o podłożu endodontycznym i ich unikanie stanowi spory problem
kliniczny. Przebarwienia podczas leczenia endodontycznego mogą potencjalnie pojawić się w różnych momentach, na skutek kontaktu z krwią, martwiczą tkanką, roztworami, wkładami leczniczymi, uszczelniaczami czy cementami. W artykule zaprezentowano potencjał do przebarwień różnych czynników i materiałów oraz sposób diagnozowania i leczenia istniejących już przebarwień, w zależności od koloru przebarwienia.


110 Rozpuszczalniki do gutaperki i uszczelniaczy: zasada działania i skuteczność
A.-L. Nonnenmacher

Optymalny rozpuszczalnik materiałów endodontycznych nie powinien działać zbyt agresywnie na tkanki organizmu, ale jednocześnie być wystarczająco efektywny i rozpuszczać wszelkie uszczelniacze oraz materiały stosowane do wypełniania kanałów korzeniowych. Celem artykułu jest analiza i ocena dostępnego piśmiennictwa dotyczącego sposobu działania i skuteczności najbardziej popularnych środków rozpuszczających stosowanych w powtórnym leczeniu endodontycznym.

120 Środki pomocnicze w cyfrowym planowaniu zabiegów endodontycznych
J.P. Tchorz

Cyfrowa tomografia objętościowa (DVT) niesie ze sobą korzyści nie tylko w kontekście radiologicznej diagnostyki bólu, lecz także umożliwia dokładne określenie liczby, morfologii i długości kanałów korzeniowych jeszcze przed rozpoczęciem właściwego leczenia. W połączeniu z trójwymiarowymi danymi z DVT nowe możliwości oprogramowania po raz pierwszy dają lekarzowi możliwość dokładnego planowania złożonych przypadków endodontycznych. W artykule zaprezentowano poszczególne produkty i zasadę ich działania na podstawie konkretnych przypadków klinicznych.