IMPLANTY: Idea – Sztuka – Praktyka 2022

  • Clock
    17 listopada 2022 - 20 listopada 2022
  • Place
    Centrum Kongresowe WARSZAWIANKA – Jachranka k/Warszawy

Najnowszy przegląd praktyki leczenia implantologicznego

Dr n. med. Krzysztof AWIŁŁO, Centrum Stomatologiczno-Implantologiczne, Warszawa

Dr Giacomo FABBRI, Studio Odontoiatrico, Cattolica, Włochy

Dr Gustavo GIORDANI, Praktyka Prywatna, Brazylia

Prof. dr Fouad KHOURY, Klinika Schloss Schellenstein, Olsberg, Niemcy

Dr n. med. Bartosz ŁUSZCZYŃSKI, Nowy Impladent, Szczecin

Dr hab. n. med. Piotr MAJEWSKI, Specjalistyczna Klinika Implantologiczno - Stomatologiczna, Kraków

Dr Tidu MANKOO, Windsor Centre for Advanced Dentistry, Londyn

Dr n. med. Marek MILCARZ, Klinika Dental House, Łuków

Dr Patrick PALACCI, Brånemark Osseointegration Centre, Marsylia, Francja

Dr Omri RUDBERG, Praktyka Prywatna, Izrael

Prof. dr Mariano SANZ, Complutense University of Madrit, Hiszpania

Lek.dent. Bartosz STARTEK, Stardent, Bolesławiec

Dr n. med. Adam ZIEMLEWSKI, Specjalistyczna Klinika Stomatologiczna, Gdańsk

 

Kierownictwo naukowe:

Dr n. med. Maciej DIJAKIEWICZ

Dr hab. n. mad. Rafał KOSZOWSKI

14:00–17:00 

VIP-FORUM  (wstęp wolny, na podstawie zgłoszeń)

Temat debaty: Optymalna liczba implantów – ile to jest?

Moderatorzy: Dr n. med. Krzysztof AWIŁŁO, dr n. med. Maciej DIJAKIEWICZ

Wprowadzenie do dyskusji:

Dr n. med. Piotr WITEK: Liczba i rozmiar implantów a sytuacja kliniczna – czy możliwe są reguły?

Program debaty:

Problem 1: Liczba implantów i/czy pozycja implantu

Problem 2: Liczba implantów a jakość tkanki kostnej

Problem 3: Liczba implantów a sinus lift

Problem 4: "Złoty standard" odbudowy pełnołukowej stałej

Problem 5: Overdenture: 4,3,2, a może 1 implant 

 

18:0021:00 3D OPTIDENT MASTER MEETING

(Wstęp wolny na podstawie zgłoszeń)

– Zastosowanie skanera wewnątrzustnego w implantologii
TD Wiktoria Krąpiec

– Planowanie i wykonywanie szablonów w leczeniu implantologicznym
Dr n. med. Marek Milcarz

– Diagnostyka oraz planowanie kompleksowego leczenia funkcjonalno-estetycznego z uwzględnieniem najnowszych technologii CBCT
Lek. dent. Marcin Joniec

– Cyfrowa stomatologia – wygoda czy konieczność w implantologii stomatologicznej
Dr n. med. Adam Ziemlewski

– Nowości w oprogramowaniu do tomografii CBCT – nowe funkcjonalności dla implantologii.
Mgr inż. Iwo Rutański

 

Piątek, 18 listopada 2022

9:00–12:30 Sesja I: Procedury interdyscyplinarne

9:0010:30
Postępowanie interdyscyplinarne w rozwiązywaniu dylematów estetycznych i funkcjonalnych: Część I
Dr Tidu MANKOO

10:30–11:00 Przerwa

11:0012:30 
Postępowanie interdyscyplinarne w rozwiązywaniu dylematów estetycznych i funkcjonalnych Część: II
Dr Tidu MANKOO

12:30–13:30 Przerwa

13:30–18:00 Sesja II: Przewidywalna implantacja

13:30–15:00 
Zarządzanie tkankami miękkimi przed, w trakcie i po implantacji
Dr Patrick PALACCI

15:00–15:30 Przerwa

15:30–16:15 
Procedury augmentacji z użyciem cementu kostnego
Dr Omri RUDBERG

16:30–17:15  
Lateralizacja nerwu zębodołowego dolnego: wskazania – postępowanie – powikłania
Lek. dent. Bartosz STARTEK

17:15–18:00 
Optymalny protokół implantacji z użyciem szablonów chirurgicznych
Dr n. med. Marek MILCARZ

 

18:30–20:30 SEMINARIUM SPECJALISTYCZNE I

Dr Patrick PALACCI

Bieżące techniki plastycznej regeneracji brodawki dziąsłowej

Metody i zasady postępowania Procedury zabiegowe step by step Postępowanie w przypadku braków częściowych/bezzębia Odmiany technik: brodawka pojedyncza/ podwójna Komplikacje

18:30–20:30 SEMINARIUM SPECJALISTYCZNE II

Lek. dent. Bartosz STARTEK

Implanty zygomatyczne 2.0 – możliwości i granice zastosowań klinicznych

Wskazania i przeciwwskazania do implantów jarzmowych Techniki zabiegowe Procedury protetyczne Powikłania wczesne i późne Analiza przypadków klinicznych

18:30–20:30 SEMINARIUM SPECJALISTYCZNE III

Dr n. med. Arkadiusz MAKOWIECKI

TD Tomasz CIAPUTA

Prawidłowe metody rejestracji położenia implantu – perspektywa lekarza i technika

+ Wycisk na łyżce otwartej i zamkniętej + Skan wewnątrzustny + Rodzaje połączeń implant – łącznik i ich wpływ na pasywność pracy + Klucz protetyczny: kiedy i dlaczego ? + Prace przykręcane: protetyczna korekta implantu

18:30–20:30 WARSZTAT PRAKTYCZNY I

Lek. dent. Adam KACZOR

Jak rozpocząć pracę z cyfrowymi szablonami implantologicznymi

 Rodzaje nawigacji i szablonów  Praca kliniczna z szablonami Sposoby projektowania  Zasady pracy klinicznej  W części praktycznej ćwiczenia na modelach

Sobota, 19 listopada 2022

8:30–14:30 Sesja III: Zaawansowane procedury odbudowy

8:30–10:00  
Nowoczesne strategie leczenia implantologicznego w przypadkach bezzębia
Dr Giacomo FABBRI

10:00–10:30 Przerwa

10:30–11:30 
Odbudowa kości i tkanek miękkich: procedury minimalnie inwazyjne według techniki Carota
Prof. dr Fouad KHOURY

11:30–12:30
Zasady stosowanie przeszczepów autogennych i substytutów tkanek miękkich
Prof. dr Mariano SANZ

12:30–13:30 Przerwa

13:30–14:30 

Odbudowa kości i tkanek miękkich: rekonstrukcja dużych ubytków kostnych według zasad Split Bone Block. Zarządzanie komplikacjami
Prof. dr Fouad KHOURY

14:30–18:00 Sesja IV: Wyzwania kliniczne i funkcjonalne

14:30–15:30 
Elementy cyfrowe w prawidłowym i przewidywalnym postępowaniu interdyscyplinarnym
Dr Gustavo GIORDANI

15:30–16:00 Przerwa

16:00–17:00 
Wykład w przygotowaniu

18:30–21:00 WARSZTAT PRAKTYCZNY II

Prof. dr Mariano SANZ

Techniki postępowania w zabiegach plastyki tkanek miękkich

Ćwiczenia na materiałach zwierzęcych

+ Przeszczepy autogenne + Substytuty tkanek miękkich + Techniki pokrywania recesji dziąseł+ Procedury zwiększenia szerokości tkanki zrogowaciałej + Wykonanie technik operacyjnych krok po kroku na materiałach zwierzęcych

18:30–20:30 SEMINARIUM SPECJALISTYCZNE IV  

Dr Joseph CHOUKROUN

Autorskie procedury PRF. Najnowsze aktualizacje dotyczące gojenia tkanek miękkich i twardych
+ Metody ulepszania sposobu pozyskiwania PRF + Jak poprawić jakość skrzepów fibrynowych + Cztery procedury pozyskania Sticky Bone + Sticky Bone w kilka sekund- czy to jest możliwe ?

W części praktycznej: nowy protokół lepkiej kości - demonstracja procedury i przygotowania. Możliwość samodzielnego wykonania preparatów Sticky Bone

Niedziela, 20 listopada 2022

9:00–13:30 Sesja V: Zasady rozwagi i ostrożności

9:00–9:45 
Zdarzenia graniczne w zabiegach chirurgii stomatologicznej
Dr n. med. Bartosz ŁUSZCZYŃSKI

9:45–10:00 
Kontrapunkt: doświadczenia własne

10:00–10:45 
Powikłania i sytuacje krytyczne w zabiegach regeneracji kości
Dr hab. Piotr MAJEWSKI

10:45–11:00
Kontrapunkt: doświadczenia własne

11:00–11:30 Przerwa

11:30–12:15 
Zła pozycja implantu i miejsce implantacji jako główne przyczyny powikłań
Dr n. med. Krzysztof AWIŁŁO

12:15–12:30
Kontrapunkt: doświadczenia własne

12:30–13:15
Zatoka szczękowa – co nie powinno się wydarzyć
Dr n. med. Adam ZIEMLEWSKI

13:15–13:30
Kontrapunkt: doświadczenia własne 

Zgłoszenie uczestnictwa

Zgłoszenie uczestnictwa

Zgłoszenie uczestnictwa

Dane osobowe

Dane do faktury

Zawód

Zgody