Przepraszamy, ale narażenie zdrowia kilkuset uczestniczących osób nie mogło wchodzić w grę. Z wszystkimi osobami, które zadeklarowały udział skontaktujemy się w najbliższych dniach w celu uzgodnienia procedury dalszego postępowania. Zapraszamy w nowym terminie: 23-24 kwietnia 2021. Zaoferujemy program bez zasadniczych zmian.